Monday, 18 January 2016

Islam og kvinnelig omskjæring

Støtter orginal kildene til Islam kvinnelig omskjæring? La det først gjøres klart vi på ingen som helst måte bør sammenligne omskjæring av menn og kvinner. I Usa blir over halvparten av menn omskjært uavhengig av helsemessige årsaker som ikke er knyttet til religion. Omskjæring av menn har mange fordeler helsemessig. Omskjæring av kvinner er derimot veldig skadelig og gir store smerter resten av livet. Støttes dette av de Islamske kildene? Islam ekspert David Wood har tatt opp dette på sin webside og henviser til Islamske kilder: Her:

Assalaamu Alaykum Wa Rahmatullaahi Wa Barakaatuhu 

1. Circumcision for males is Waajib (compulsory) according to Imaam Abu 
Hanifa. If circumcision will hinder a person from accepting Islam then 
accepting Islam should be given preference over circumcision. 

2. It is Mustahabb (commendable) for females to circumcise. It is narrated 
in an authentic Hadith quoted from Abu Dawood Shareef that during the 
Prophet (Sallallaahu Alayhi Wasallam)'s time there was a woman in Madinah 
who used to perform circumsicion for women (Fathul Bari vol. 16 p. 353) 


Here's the Hadith referenced:

Sunan Abu Dawud 5251--Umm Atiyyat al-Ansariyyah said: A woman used to perform circumcision in Medina. The Prophet said to her: Do not cut severely as that is better for a woman and more desirable for a husband.

The translator adds the following footnote, summing up the positions of Islamic scholars:

The reference is to the circumcision of girls. It was practiced in Arabia when Islam came. It is disputed amongst the jurists. Some Shafi'i scholars hold that circumcision of girls is obligatory, but others think that it is recommended. Ata, Ahmad b. Hanbal, and some Maliki jurists also hold that it is obligatory. Abu Hanifah maintains that it is recommended and not obligatory. Malik also holds that it is recommended. According to Ahmad, circumcision of women is recommended but it is obligatory in men. 


islam ekspert Robert Spencer skriver på websiden sin:

Why did they do this? Flagrant Islamopandering, trying to get the votes of Maine’s growing Somali Muslim community. FGM is mandated in Islamic law: “Circumcision is obligatory (for every male and female) (by cutting off the piece of skin on the glans of the penis of the male, but circumcision of the female is by cutting out the bazr ‘clitoris’ [this is called khufaadh ‘female circumcision’]).” — ‘Umdat al-Salik e4.3, translated by Mark Durie, The Third Choice, p. 64
Why is it obligatory? Because Muhammad is held to have said so: “Abu al- Malih ibn Usama’s father relates that the Prophet said: ‘Circumcision is a law for men and a preservation of honour for women.’” — Ahmad Ibn Hanbal 5:75
“Narrated Umm Atiyyah al-Ansariyyah: A woman used to perform circumcision in Medina. The Prophet (peace be upon him) said to her: ‘Do not cut severely as that is better for a woman and more desirable for a husband.’” — Abu Dawud 41:5251

Det er debatt blant Muslimske lærde om dette støttes av Islam. La det derimot sies i tillegg til kildene ovenfor at dette blir praktisert mest i land der Muslimer har flertall. Mali, Egypt, Somalia og Sudan som fire gode eksempler. I Norge så ble 185 norsk somaliske kvinner omskjært de siste tre årene: Her.

Du kan ellers finne en veldig god video av David Pakman som tar for seg den såkalte Islam eksperten Reza Aslan og hans påstander om dette: Her.

Det finnes mange tolkninger av Koranen og Muhammed og det er derfor vanskelig å gi et generelt svar om Islam støtter kvinnelig omskjæring. Mange Muslimske skriftledere mener det, mens mange mener det motsatte. La det derimot sies at eksperter bruker orginal kildene og sitater fra Muhammed til å støtte dette.


Relevant artikkel: Her

No comments:

Post a Comment