Tuesday, 12 January 2016

Hvordan ble Vesten bedre enn Resten?

Niall Ferguson har skrevet en kanonbra bok som jeg anbefaler alle å lese. Ferguson er en av vår tids beste historikere og skriver like godt som han dokumenterer sine påstander. Boken har en veldig bra flyt og er veldig vanskelig å legge fra seg. 

Ferguson forklarer hvordan Vesten ble bedre enn resten. Han forklarer hvorfor Vesten har vært milevis foran resten av verden de siste 500 årene. De er ikke før i senere tid at andre sivilisasjoner har tatt Vesten igjen. Spørsmålet er hvorfor det har nærmere tatt 500 år for resten av verden å tatt Vesten igjen? Ferguson forklarer hvordan Vesten klarte dette. 

1. Konkurranse: Europa var oppdelt politisk og hadde dermed ingen sentral makt som styrte alt. Innenfor hvert monarki eller republikk så var det flere konkurrenter. Dette står i kontrast til blant annet Kina som hadde en keiser som styrte alt. Denne konkurransen gjorde at en blir tvunget til å forbedre seg for å være samme nivå som sin fiende. Konkurranse avler fremgang og kreativitet for å bli best. Dette var til Europas fordel.

2. Vitenskap: Den vitenskapelige revolusjonen hadde enorme gjennombrudd i matematikk, astronomi, fysikk, kjemi og biologi. Alt dette skjedde i Europa.

3. Land ble styrt av loven og hadde representativ regjering. Dette gjorde at et optimalt system av sosiale og politisk orden oppstod i den Engelsk talende verden basert på eiendomsrett og representering av eiere av eiendom der eierene ble valgt inn i politikken.

4. Moderne medisin: Gjennombruddene i medisin har vært enorme de siste to hundre årene. De meste av dette skjedde i vest Europa og Nord Amerika. 

5. Den Industrielle revolusjonen vokste frem i forbruker samfunnet der det var behov for mer og billigere produkter. Dette begynte blant annet med bomulls klær og flere andre produkter.

6. Arbeidsetikken: Vesten var de første som kombinerte intenst arbeid med høyere sparings priser, noe som opprettholdt kapitalen. Ferguson legger også vekt på den Protestantiske arbeidsetikken.

Ferguson gir gode og mer grundige forklaringer i sin bok hvorfor dette var årsaken til at Vesten ble bedre enn resten. Mye av suksessen til Japan og andre Asiatiske land er at de har kopiert disse tingene. Men alt oppstod i Vesten. Verden har utvilsomt blitt et bedre sted for alle ettersom disse tingene har økt levestandarden over hele verden. 


No comments:

Post a comment