Thursday, 31 December 2015

Islam og frafall

Den som velger å forlate Islam blir belønt med døden. Dette er en praksis som blir praktisert i de fleste land der Islam har en majoritet og stor innflytelse. Dette betyr at du har lov å være feks Jøde eller Kristen om dette er din opprinnelige religion. Men du har ikke lov å konvertere fra Islam til en annen religion. Dette straffes med døden. Du har lov til å konvertere til Islam, men ikke fra Islam.

Surah 4:89: They long that ye should disbelieve even as they disbelieve, that ye may be upon a level (with them). So choose not friends from them till they forsake their homes in the way of Allah; if they turn back (to enmity) then take them and kill them wherever ye find them, and choose no friend nor helper from among them. - Surah 4:48 PICKTHAL

Koranen referer her til de som har akseptert Islam og falt fra. Personen som falt fra får en sjans til å ombestemme seg før de blir drept. Om det er noen misforståelser rundt disse versene så er det viktig å bruke Hadith. I motsetning til Bibelen som kan bli forstått uten andre kilder så er kildene om livet til Muhammed veldig viktige for å forstå Koranen. Muhammed sa, "Whoever changed his Islamic religion, then kill him". (Sakhih Bukhari, vol 9, bk. 84, no. 57, narrated by 'Ikrima)

Den tidligere Muslimske Professoren Mark Gabriel med sin bakgrunn fra Midøsten's kanskje aller beste universitet (Al Azhar) måtte selv flykte etter å forlatt Islam. Hans egen far prøvde å drepe han. Mark Gabriel har doktorgrad i Islamsk historie og kultur og kunne memorisere Koranen fra ung alder. Mark Gabriel skriver, "If a Muslim has a son or brother who leaves Islam, he is motivated to kill him at two levels. First, the crime of apostasy is a violation of Islamic law. Second, the apostate brings shame to the family, so killing the apostate is their way of restoring the family's honor. This is called an "honor killing". (Culture Clash, Section IV av Mark Gabriel)

Det er feilaktig å bruke små minoriteter som eksempler på at dette ikke blir praktisert. Det er der Islam er majoritet og har hatt innflytelse over lengre tid dette skal vurderes. I Midtøsten er dette vanlig praksis. Gabriel sitt eksempler er ett av mange. Dette er altså en lære som faktisk har støtte i Koranen og livet til Muhammed. Det er en kulturell praksis som kan støttes av både både boken og mannen. Altså ikke en praksis som bare er kulturell men som også har dype røtter i Islamsk teologi.

Dette kunne knapt stått i større kontrast til Jesus som gav alle folk et fritt valg til selv å velge om de ville være hans disipler. Det var alltid et fritt valg til å følge eller å forlate Jesus i NT. Det er svært interessant at blant annet filosofen John Locke bruker nettopp argumenter fra evangeliene når han argumenterer for mer toleranse i England. Du finner dette i, "A Letter Concerning Toleration".  Kanskje vi ikke burde være overrasket over at nasjoner basert på Jesus lære har produsert noen av verdens mest tolerante og frie samfunn, mens Midtøsten har produsert presist det motsatte. Det er Jesus som setter mennesker fri. Både individer og nasjoner.Relevant

- Culture Clash av Mark Gabriel

- Apostate Islam

No comments:

Post a Comment