Sunday, 27 December 2015

Arkitektene bak dødens kultur

Arkitektene bak dødens kultur

Vi har beveget oss fra en kultur som feiret livet til en kultur som i større grad feirer døden. Bak denne kulturen finner vi flere viktige arkitekter. Benjamin Wiker gjør en god jobb i sin bok, Architects of the culture of death” i å vise hvordan disse arkitektene over lang tid har vært med å forandret kulturen. Boken tar for seg fem viktige kategorier: Militant ateisme, isolering av viljen fra konsekvensene av valget, frihet som blir gjort absolutt, et enormt fokus på sex og et tap av menneskeverdet.

I listen nedenfor finner du noen av disse arkitektene og deres ideer.  1. Vilje tilbederene: Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche og Ayn Rand

Viljens makt i opprør mot Gud.


2) The Eugenics Evolutionists: Charles Darwin, Francis Galton, Ernst Haeckel

Menneskenaturen er ikke skapt av Gud men en tilfeldighet av naturen som kan formes og transformeres av våre handlinger.


3) De sekulære utopistene: Karl Marx, Auguste Comte og Judith Jarvis Thomson

Forsøket å sette opp et paradis på jord gjennom vold.


4) The Atheistic Existentialists: Jean-Paul Satre, Simone de Beauvoir og Elisabeth Badinter

Fornektelsen at menneskelig eksistens har en objektiv mening som er gitt av Gud.


5) The Pleasure Seekers: Sigmund Freud, Wilhelm Reich og Helen Gurley Brown

Redefineringen av menneskelig mening i forhold til seksuell nytelse.6) The Sex Planners: Margaret Mead, Alfred Kinsey, Margaret Sanger, Clarence Gamble og Alan Guttmacher

Forsøket å bruke staten til å redefinere og manipulere seksualitet og familie.


7) The death Peddlers: Derek Humphrey, Jack Kevorkian og Peter Singer 

Forsøket på å definere grensene for hva et meningsfullt liv er, tiden og forholdene til døden.


Kollektivt så har disse menneskene kanskje mer enn noen andre bidratt til å skape dødens kultur der døden blir satt foran livet. Det begynner med at viljen blir gjort guddommelig som er begynnelsen på all opprør mot Gud. Dette gjør at vi mister forståelsen av menneskenaturen. Som resultat av dette fallet så begjærer vi selv å være våre egne guder ettersom vi fornekter Gud. I denne fornektelsen så reduserer vi oss selv til nytelses søkende skapninger som gjør at vi når vi blir eldre og ikke kan oppleve denne nytelsen på grunn av alder, sykdom, kjedsomhet er klare for å å dø utført av andre eller oss selv. Det blir en ond sirkel som er vanskelig å bryte. Opprøret mot Gud er også et opprør mot de Jødisk-Kristne verdiene som legget vekt på livet i motsetning til døden. Utviklingen vi ser i Vesten er et direkte resultat av vi har avvist dette. 

For mer detaljer så anbefaler jeg boken ovenfor. Den er meget god.
No comments:

Post a Comment