Wednesday, 2 September 2015

Kristendom og Islam's Gudsbilder sammenlignet

Den sekulære Vesten forstår seg beklageligvis lite på religion. Kristendommen sammenlignes ofte med Islam som om alle religioner er like. Dette er like feilaktig som å sammenligne alle ateister med Stalin og Mao. Forskjellen på Kristendommen og Islam er gigantiske. Disse forskjellene er avgjørende for hvordan et samfunn ser ut. Vi imiterer den vi tilber. Om dette er Jesus Kristus, Muhammed eller Justin Bieber. Vi har alle våre Guder som setter vår moralske standard enten vi er bevisste på det eller ei. Her er noen viktige forskjeller på Kristendommen og Islam:


Gud og relasjon


1. Kristendommen: Forholdet mellom oss og Gud er gjenopprettet gjennom Jesus Kristus (Relasjon og ikke religion).

1. Islam: Allah er ikke en gud en kan ha en relasjon til.

2. Bibelens Gud blir kalt Far, Ektemann, Venn, Gjeter.

2. Islam fokuserer på transcendence.

3. Bibelen gjør det klart at mennesket hadde et forhold med Gud helt fra begynnelsen i Edens hage.

3. Q 50:16: Dette verset sier at Allah er nærmere oss enn, "jugular vein'. - Altså ikke nærhet. Allah overvåker alltid på avstand.

4. 'Hvor er du?' Dette er Guds respons etter fallet i 1 Mosebok 3:9.

4. I Koranen finner du et bilde av en mester og en tjener. Muslimer ser ikke Gud som sin far eller på seg selv som Guds barn. De er tjenere av en mester. Vennskap med skaperen er utenkelig.

5. Treenighet: Eksisterer ikke bare i forhold med oss men også i et perfekt forhold fra alle evighet. Gud er ikke avhengig av skapelsen for å oppleve et forhold.

5. Tawhid: Streng monoteisme: Allah er en. Største synden i Islam er, 'Shirk'(å si at noen er partner med Gud. Allah er totalt avhengig av sin skapelse for å oppleve relasjon, men har ingen behov for eller tilbud om et slikt forhold enten nå eller etter døden.


Gud har gjort seg selv kjent for oss

1. Bibelens legger vekt på at Gud har åpenbart seg selv gjennom naturen, Skriften og til slutt gjennom Jesus Kristus.

1. Allah er ukjennelig.

2. Vårt øverste kall som krisnte er å kjenne Gud (ikke bare å vite om Han, men å kjenne Han) og å være i et forhold med han.

2. Koranen uttrykker Allahs vilje, ikke hans karakter. Allahs handlinger reflekterer ikke nødvendigvis hans karakter. Mye rundt Allahs natur er et mysterium.


Kjærlighetens Gud


1. Bibelen forteller oss at Gud er kjærlighet. Johannes 3:16, Romerbrevet 5:8 og mange flere.

1. Allah er ikke kjærlighet. Q 2:190: Allah does not love those who over step the limits, Q 2:276: Allah does not love the ungrateful sinner, Q 3:32, 57, 140 Allah does not love the evil-doer, Q 4:36: Allah does not love arrogant or boastful people. Koranen nevner heller ikke noe om at han elsker noen som først ikke elsket og var lydige mot han. Det er ikke mulig og heller ikke nødvendig for en Muslim å elske Allah. Du kan ikke elske noen du ikke kjenner. Innenfor Islam vet ingen hvem som frelst. Det finnes ingen frihet eller viten om hva fremtiden bringer.


Gud og Lidelse


1. Bibelens Gud opplever lidelse.  Salme 34:18. Historien om Noah viser at Gud sørget. Lidelse er måten Gud viser sin kjærlighet gjennom Jesus på korset.

1. Allah opplever ikke lidelse. Historien om Noah i Koranen gir oss et godt bilde av dette. Allah er sint og straffer, men det står ikke nevnt noe om at han er såret eller har følelser. Islam ser på lidelse som en mangel på styrke og er overbeviste om at Allah vil holde dem han elsker borte fra lidelse.


Gud og hellighet

1. Bibelen forteller oss at Gud er hellig. Bibelens Gud tolerer ikke synd. Habbakuk 1:13 forteller oss at Guds øyne er for rene til å kunne se på ondskap. For å komme inn i himmelen i Guds nærvær er kun 100% hellighet godt nok. Det er derfor en kun kan bli rettferdiggjort av nåde gjennom Jesu Kristus.

1. Allah er ikke hellig. Quddus blir nevnt men dette betegner ikke noe klart bilde av en hellig Allah. Allah deltar i ting som blir regnet som syndige (bedra). Allah krever  ikke hellighet. 51% gode gjerninger holder ikke om Allah ikke vil noe annet. Q 4:142: Verily, the hypocrites seek to deceive Allah, but it is he who deceives them. Q 3:54 (the unbelievers schemed and planned, and Allah schemed also, and the best schemers is Allah.


Konklusjon


Bibelens Gud: Vi har en Gud som vi kan en relasjon til. Han ønsker at mennesker skal ha denne relasjonen med Han. Vi kan sette vår lit til han fordi han ikke bare har åpenbart sin vilje men også sin natur til oss. Han er en rettferdig Gud som krever at synden blir straffet. Hans kjærlighet gjør at Han selv har tatt hånd om synden. Han ofret seg selv for våre synder slik vi igjen kan ha et forhold med Han. En kristen som tar Gud seriøst tar rettferdighet og kjærlighet seriøst. Korset er den ultimate på manifestasjonen av Guds dom og kjærlighet.

Koranens Gud: Han er ikke en gud vi kan ha en relasjon til. Han verken krever eller trenger noens kjærlighet. Han åpenbarer seg selv heller ikke. En er i mørket når det kommer til hans natur men han krever likevel at alle skal underordne seg hans vilje uten å stille spørsmål. Han er uvillig til å ofre seg selv for menneskenes skyld. Han er en gud som ikke tar synd seriøst. Han er ikke hellig og tolerer derfor synd. Han gjør svært lite for å hjelpe mennesker til frelse. Hans kjærlighet er betinget og åpen for forandring. En gud som ikke tar rettferdighet eller kjærlighet på alvor.


Igjen så minner jeg på at vi imiterer den vi tilber. Med et gudsbilde som verken bryr som rettferdighet eller kjærlighet så burde vi ikke være sjokkert over en underutviklet Midtøsten. At de har en religiøs og politisk krigsleder som var involvert i 29 slag med 13 koner som det beste forbilde hjelper heller ikke. Muslimene er intelligente mennesker med kapasitet til å gjøre store ting. De er derimot bundet av et system som holder dem nede. Flere av landene har verdens største oljerikdom. Gudsbildet som ikke gir grunnlag for rettferdighet eller kjærlighet er en god forklaring på hvorfor Midtøsten er så korrupt. Islam og Muhammed er en del av problemet, ikke en del av løsningen.Kilder: The Call of the Minaret by Kenneth Cragg. Answering Islam by Norman Geisler and Saleeb Abdul. The Moslem Doctrine of God by Samuel M. Zwemer.

           

No comments:

Post a Comment