Thursday, 3 September 2015

Islam: Jihad og fred

Vi får ofte høre at Jihad handler ikke om krig. Islam er tross alt fredens religion. Men stemmer dette?

Sura 3:85: If anyone desires a religion other than Islam, never will it be accepted for him.

Sura 8:12: I will cast out terror into the hearts of those who disbelieve. Therefore strike off their heads and strike off every fingertip of them.

Sura 9:29: Fight those who believe not in Allah nor the Last Day, nor hold that forbidden which hath been forbidden by Allah and His messenger, nor acknowledge the Religion of truth.

Sura 9:123: O you who believe! Fight  those of the unbelievers who are near to you and let them find in your firmness.

Allah elsker ikke de som ikke tror. Sura 30:43-45: Then turn thy face straight to the right religion before there come from Allah the day which cannot be averted; on that day they shall become separated. Whoever disbelieves, he shall be responsible for his disbelief, and whoever does good, they prepare (good) for their own souls, that He may reward those who believe and do good out of His grace; surely He does not love the unbelievers.

Vi vet at Jesus sa at det viktigste budet var å elske Gud først og nummer to var å elske vår neste som oss selv. (Matteus 22)

Men hva med Muhammed?

Narrated Abu Huraira: The Prophet was asked, "Which is the best deed?" He said, "To believe in Allah and His Apostle." He was then asked, "Which is the next (in goodness)?" He said, "To participate in Jihad in Allah's Cause." He was then asked, "Which is the next?" He said, "To perform Hajj-Mabrur. " (Bukhari 2:26:594; see also 1:2:25) (Du finner også en bedre og mer grundig forklaring av David Wood: Her.

Jesus ville at vi skulle behandle vår neste bra. Muhammed mente at bud nummer to var å delta i Jihad. Det kunne knapt vært større forskjell. Jesus representerer fred og Muhammed representerer krig. Dette beviste Muhammed med selv å være involvert i 29 slag som både religiøs og militær leder.

Andre kilder som støtter dette:

 Princeton professor Bernard Lewis, "In the large majority of  cases in the Koran and the later Hadith (actions or statements attributed to Muhammed's doing or approving jihad refers to holy war". (Bernard Lewis, The Political Language of Islam (Chicago: University of Chicago Press, 1988), p. 72.

Ibn Khaldun 1332-1406 er en av Islams aller største historikere gjennom historien. Han har en legendarisk status hos Muslimene. Han sier, "In the Muslim community, the holy war is a religious duty, because of the universalism of the Muslim mission and the (obligation to) to convert everybody to Islam either by persuasion or force".  (Ibn Khaldun, The Muqaddimah, translated by Franz Rosenthal, Bollingen Series, (Princeton, NJ: Princeton University Press 1967, p. 183).

Om du ønsker mer dokumentasjon så se mitt tidligere innlegg: Er Islam fredens religion: Her

Original kildene til Islam gir oss et helt annet bilde av Islam enn vi ellers blir presentert.No comments:

Post a Comment