Wednesday, 2 September 2015

Hvorfor Gud var viktig når Usa ble grunnlagt

Det er liten tvil om at Bibelen spilte en viktig rolle når Usa grunnlagt. Landet som har produsert mest frihet noensinne i historien er også landet som har tatt Bibelen mest på alvor. Bibelen spiller en liten rolle i Usa i dag. Konsekvensene har vært svært destruktive. Det er derfor viktig å se hvordan den tidligere suksessen til Usa har dype røtter i Bibelen. Dennis Prager nevner fire viktige Bibelske bidrag:

1. Guden som er nevnt i uavhengighets erklæringen er Bibelens Gud. Han handler i historien gjennom nasjoner og noen ganger gjennom livet til individer. Denne Guden er også årsaken til at hvert menneske er verdifulle. Vi er skapt i Guds bilde og vi kan skille mellom godt og ondt. Vi har frihet til å velge det som er godt eller det som er ondt. Gud's aller viktigste bud er å elske vår neste som oss selv. Alle fedrene som grunnla Usa var opptatt av Bibelen. Dette uavhengig om de var deister eller teister. Alle de beste universitetene inkludert Harvard, Princeton og Yale var grunnlagt av geistlige. Bibelen var i senteret av pensumet. Også sekulære Columbia var grunnlagt av en Presbyteriansk pastor, John Mitchell Mason. Princeton's første president var Jonathan Edwards som er regnet som den tidens Billy Graham. Pensumet inneholdt Evangelicalism, Bibelen og klassiske verk.

2. Gud er kilden til moral. Den ultimate standaren for godt og ondt er Gud. Han er den objektive standaren. Om Gud ikke er den standaren så er rett og galt personlige meninger. Det flertallet bestemmer seg for blir rett. Gud's moralske standard gjør oss alle ansvarlige. Følelser og personlige meninger avgjør ikke hva som er rett og galt. Det er det Gud som gjør. Slik var det også for fedrene som grunnla Usa. Dette uavhengig om de var teister eller deister.

3. Etisk Monoteisme: Gud krever moralsk atferd av alle mennesker og alle nasjoner. Gud dømmer individer og nasjoner. Det finnes en moral for alle mennesker. Før Jødedommen så tilba menneskeheten alle slags ulike guder. Gudene var ofte mer umoralske enn de fleste mennesker. De gjorde hva de ville. Jødedommen revolusjonerte verden. Kristendommen gjorde Jødedommen universiell med å gjøre den tilgjengelig for alle. Alle fedrene trodde også på en Gud som dømte mennesker i det neste liv. Også de som var deister ironisk nok trodde at Gud var aktiv i historien.

4. Gud er kilden til frihet. Om ikke Gud er kilden til frihet hva er da kilden? Kongen, staten eller diktatoren? Bare om Gud er kilden til frihet så vil denne friheten ikke bli fjernet av menn. The Liberty Bell (nedenfor) har et sitat fra 3 Mosebok. Kun Amerika med sin Jødisk Kristne etiske monoteisme gjorde Gud til sitt grunnlag for frihet. Dette la igjen et solid grunnlag for individuell frihet.
Kilder: Du finner dette i boken, "Our Last Hope By Dennis Prager part 3, The American Trinity.

No comments:

Post a Comment