Tuesday, 1 September 2015

Hebraisk metafysikk når Usa ble grunnlagt

Jødisk Kristne ideer har hatt en enorm innflytelse på Usa både når og etter det ble grunnlagt. Michael Novak er en genial forfatter som dokumenterer dette veldig godt.


It has often remarked that the people of the United States come nearer to a parallel with Ancient Israel, than any other nation upon the globe. Hence OUR AMERICAN ISRAEL is a term frequently used, and common consent allows it apt to proper. - Abiel Abbot, Thanksgiving Sermon 1799.

Bibelen var en bok de fleste Amerikanere som kunne lese var forventet å kunne (18 og 19 århundret). Thomas Jefferson foreslo at det Amerikanske flagget skulle ha et bilde av Israel's vandring i ørkenen. Jefferson er regnet som en av de mindre religiøse fedrene. En kan da tenke seg hvordan resten var.


De Jødiske bidraget


1. Den første av disse nye perspektiver var en fortelling av formål og fremgang. Hedningene av den antikke verden trodde på sykluser av tid som vanlig trodde de så de sirkulære bevegelser av stjernene. De trodde på evig gjentakelse. Amerikanerene rundt 1770-1799 trodde ikke tiden var syklisk at den gikk rundt i evig gjentakelse. De trodde historien hadde en begynnelse og var guidet av forsyn (Providence) med mening. John Adams sa, "I always consider the settlement of America with reverence and wonder, as the opening of a grand scene and design in Providence for the illumination of the ignorant, and the emancipation of the slavish part of mankind all over the earth". Time (in the view of the founders) was created for the unfolding of human liberty), for human emancipation. Denne synet gjør at mennesker bygger byer bygd på idealene Gud har sett foran dem. For å nevne noen få: Frihet, rettferdighet, likhet, selvstyre, brorskap.

Historien er altså en registrering av fremgang (eller nedgang) målt med permanente standarer, Guds egen standard. Lært av og testet gjennom lang erfaring. Dette er ingen Gresk eller Romersk ide. Den er Hebraisk/Jødisk. Mesteparten av menneskene som levde før Jødedommen hadde aldri hørt om progress/fremgang. Gresk og Romersk litteratur ser bakover til gullalderen i fortiden. Tidens bevegelse er sirkulær. For Jøder og Kristne går historien mot et mål, mot et nytt rike av Gud, et rike av rettferdighet og kjærlighet.


2. Hebraisk metafysikk mente at alt i skapelsen, dens funksjon og mening var forståelig - preget av fornuft og ikke absurd utifra en guddommelig og kjærlig skaper. Han skapte alt utav ingenting, sa at alt var godt og elsket det han hadde skapt. Gud er ikke en del av skapelsen, men atskilt fra den. Dette står i kontrast til feks Maya og indianere generelt som mente at Gud kunne identifiseres med regn, slanger, frosker og andre dyr. Verden ifølge Bibelens Gud er ikke guddommelig. Skaperen er uavhengig av verdenen og derfor kan verdenen undersøkes og eksperimenteres med uten å krenke guddommen. En søker han ikke gjennom den materielle verden men gjennom ånd og sannhet.


3. Gud skapte to mennesker i begynnelsen til å kjenne og elske han. Han skapte dem som mann og kvinne. Han skapte menneskeheten ikke som slaver men som frie mennesker. Guden som gav livet gav også friheten. Jefferson oppsummerer Hebraisk metafysikk og sa, "Liberty is the human condition established by the Bible, nearly every chapter of which turns upon the exercise of that freedom, as a wheel upon its axis. What will Adam, King David, Peter, Saul do next? Den Amerikanske tradisjonen gjør det klart at falske ideer om frihet, lisens fra den ekte forståelsen av friheten utøvd gjennom refleksjon og bevisst valg. Mennesket har et høyt kall, men gjør ofte feil. Det er derfor nødvendig med, "checks and balances" på grunn av deres svakheter.


4. Hebraisk metafysikk forteller oss at livet er en erfaring med perioder med lidelse, tester om mennesket kan være trofast mot Gud's vilje som han skapte oss for. Frihet prøve er et viktig emne som går gjennom hele Bibelen. Michael Novak sier, "This drama of liberty gave birth to two "whig" theories of history, one Protestant and one Catholic. Nowadays, even secular people interpret history in the light of progress, rights and liberty. Yet unbelievers received these concepts neither from the Greeks and Romans nor from Enlightened Reason, but via the preaching of Jesus Christ, from the Gentiles learned the essential outlook of the Hebrews: That the Creator gave humans a special place among all other creatures, and made them free, and endowed them with incomparable responsibility and dignity". Novak fortsetter, " The sequence of related conceptions - that time had a beginning and is measured for progress (or decline) by God's standards; that everything in the world is intelligible, and that to inquire, invent, and discover is an impulse of faith as well as of reason; that the Creator endowed us with liberty and inviolable dignity, while the Divine Judge shows concern for the weak and humble; that life is a time of duty and trial; and that history is to be grasped as the drama of human liberty- all these are the background that makes sense of the Declaration of Independence".

Novak gjør det tydelig at uten denne hebraiske metafysikken så hadde Amerikas uavhengighet ikke eksistert. Det er veldig klart at disse premissene var nødvendige for gjøre Usa til det landet ble.


Kilder: Jeg tok alt fra boken med bilde ovenfor.

Relevante innlegg: Bibelens innflytelse på Usa: Her. Jødenes Bidrag til verden: Her. Kristendommens bidrag til verden: Her.

No comments:

Post a Comment