Tuesday, 1 September 2015

Bibelens innflytelse på grunnleggelsen av Usa

Sannheten om grunnleggelsen av Usa er at det ble grunnlagt på Jødisk Kristne verdier og opplysnings tenkning. Alle fedrene i Usa uavhengig av religiøs overbevisning var overbevist om at Kristendommen skulle spille en viktig rolle i å forme det Amerikanske folket (mer: Her). Fedrene så ingen konflikt mellom Jødisk Kristne verdier og opplysnings tenkning. De var heller overbevist om at begge disse utfylte hverandre perfekt. Amerika gjorde presist det motsatte av Frankrike som kvittet seg med all religion og bygde opp et samfunn basert kun på opplysnings tenkning. Det endte opp med anarki og diktatur.

Michael Novak er vinner av Templeton Price for Progress in Religion. Han har skrevet en veldig god og balansert bok om emnet. Novak mener at Usa ble grunnlagt både på tro (Jødisk kristne verdier) og fornuft (opplysnings tenkning). Det er beklagelig at en får vite omtrent ingenting om det viktige bidraget til Bibelen. Usa sin utdannelse formidler stort sett at Usa var grunnlagt kun på opplysnings tenkning og ikke Jødisk Kristne verdier. Novak gir et mye bedre og balansert bilde som er en mye mer korrekt beskrivelse av historien.

En kan gjerne si at det troen lærte var støttet av fornuften. Det fornuften lærte ble forsterket av den Bibelske åpenbaringen.

Novak peker på syv ting som fedrene som grunnla Usa mente troen bidro med:

1. Personlig ansvar i historien og en forståelse av en dommens dag der en vil bli holdt til ansvar for alle tanker, handlinger og ord. En forståelse av mennesket som både fritt og modig. Fri fordi de ulikt dyrene må ta valg. Modige fordi de har en kamp mot seg selv og ondskap som noen gang kan være overveldende. Det at mennesket er blitt gitt forståelse og fornuft, og ikke instinkt alene viste at de var ordinert for selvstyre og selv kontroll.

2. Troen stimulerer og liver opp samvittigheten og forbereder den for fristelser og motstand. Troen viser at noen gjerninger også de som er ukjente for andre er foraktelige i seg selv.

3. Som en rettighets erklæring i Virginia  sa i 1784, "The general diffusion of Christian knowledge hath a tendency to correct the morals of men, restrain vices, and preserve the peace of society". Når samvittigheten er aktiv så trenger en få politi menn, borgere følger loven av egen fri vilje. Religionen er nødvendig for å opprettholde en republikk. Amerikanere fikk selv oppleve hvordan kriminaliteten økte når religionen avtok. Etter de store vekkelsene fikk de motsatt resultat med sosial fred.

4. Alex de Tocqueville, "Fixed ideas about God and human nature are indispensable to men for the conduct of daily life, and it is daily life that prevents them from acquiring them". Disse ideene er vanskelige for folk å nå. Store filosofer oppnår heller ikke disse idealene. Ideer har røtter i enheten til menneskeheten, plikter til naboen, sannhet, ærlighet og kjærlighet til rasjonalitetens lov.

5. Bibelen gjør det også klart at mennesket ikke er et utviklet og temmet dyr. Prinsippene om likhet som animerer demokratier, trekke menn nedover, vil sakte ødelegge det som er mest menneskelig i dem. Det er religionen som sjekker og reverserer denne prosessen og, mer enn dette inspirerer til storhet. Troen sår sine gode effekter i kunst og oppførsel, samt i arenaen av praktisk handling. Tror på udødelighet hjelper mennesket å strebe oppover, og på denne måten grunnlag deres bevissthet om sin egen spesielle verdighet og naturlige rettigheter.

6. Tro legger til en moral av ren grunn en akutt følelse av å handle i nærvær av en personlig og ubestikkelig dommer, som ser og vet selv handlinger utført i hemmelighet, selv forsettlige handlinger begått utelukkende i ens hjerte. Dermed legger tro motiver for å opprettholde høye standarder, og for å søke å gjøre ting perfekt selv når ingen ser.

7. Troen har også en dramatisk effekt på skikkene spesielt i hjemmene. Tocqueville skriver, "Religion "reigns supreme in the souls of women, and it is women who shapes mores. Certainly, of all the countries in the world, America is the one in which the marriage tie is most respected and where the highest and truest conception of conjugal happiness has been conceived." Tocqueville has no doubt that the "great severity of mores which one notices in the United States has its primary origin in beliefs". Tocqueville fortsetter, "It does direct mores, and by regulating domestic life it helps to regulate the state".


Kilder: Den beste analysen av Amerika er forunderlig nok skrevet av en Franskmann. Alex de Tocqueville bok, "Democracy in America" er en klassiker. Han skriver veldig mye om hvordan Kristendommen bidro til å gjøre Usa til det landet var og er. Boken: Her. Du finners ellers all infoen i boken til Michael Novak med bilde ovenfor.


Andre relevante innlegg: Jødens bidrag til verden: Her, Jødisk Metafysikk når Usa ble grunnlagt: Her. Kristendommens bidrag til verden: Her.

No comments:

Post a Comment