Thursday, 13 August 2015

Homofili i Romerbrevet 1

Romerbrevet 1 er en tekst som ofte blir diskutert når spørsmålet om Bibel og homofili kommer opp. Hva sier egentlig teksten?

Romerbrevet 1:24-27:

 24 De fulgte sitt hjertes lyster, derfor overga Gud dem til urenhet slik at de vanæret kroppen sin med hverandre. 25 De byttet ut Guds sannhet med løgn og tilba og dyrket det skapte i stedet for Skaperen, han som er velsignet i evighet. Amen. 26 Derfor overga Gud dem til skammelige lidenskaper. Kvinnene deres byttet ut det naturlige samliv med det unaturlige. 27 På samme måte sluttet mennene å ha naturlig samliv med kvinner og brant i begjær etter hverandre. Menn drev utukt med menn, og de måtte selv ta straffen for sin villfarelse.

Innvending 1: En vanlig innvending er at dette gjelder bare heterofile som praktiserer homofili mot sin natur. Gud vil altså at en skal handle konsekvent med sin legning (både homofil og heterofil).

Svar: Det er tydelig at Paulus refererer til homofil atferd uansett hvem som begår den. Det er interessant at Paulus bruker de greske ordene, "arsenes og theleias". Begge ordene blir sjeldent brukt i NT. Når de blir brukt så beskriver de kjønnet til en person. Paulus beskriver hva som er unaturlig med tanke på biologi ikke legning. Teksten beskriver også mennesker som brenner av lyst etter hverandre. Det er mye som tyder på at Paulus beskriver de som er tiltrukket av samme kjønn, altså ikke heterofile.

Et annet viktig poeng er at Romerbrevet 1 så lister Paulus 24 synder. Vold, stolthet, urettferdighet, begjær og mye annet. Om homofili bare er en synd om du egentlig er heterofil av legning så kan det samme sies om de andre 24 syndene. Da er vold, stolthet og urettferdighet kun syndig om de er unaturlig for deg. En slik argumentasjon kan ingen følge.


Innvending 2: Disse versene handler om folk som var overgitt til avgudsdyrkelse, ikke homofile kristne som tilba den sanne Guden.

Svar: Igjen så må en være konsekvent. Hva med de andre 24 syndene som er listet. Er disse også godkjente fordi Paulus egentlig knyttet disse til avgudsdyrkelse. En slik argumentasjon skal du lete lenger for å finne.


Innvending 3: Paulus beskriver uansvarlig seksuell atferd basert og lyst. Dette har ingenting med trofaste forhold mellom to mennesker av samme kjønn som elsker hverandre.

Svar: Paulus beskriver den seksuelle atferden uavhengig av motiver omstendigheter. Paulus fordømmer selve gjerningene uavhengig av hvordan de blir praktisert. En kan si det samme om all seksuell umoral. NT setter også rammer rundt ekteskapet. All sex utenfor heterofilt ekteskap beskrives som en synd. Det hjelper lite hvordan dette er praktisert.


En viktig påminnelse til alle er at Romerbrevet 1 lister 24 synder. De fleste kristne (inkludert meg selv) er skyldig i mange av disse syndene. Romerbrevet 1 handler derfor ikke bare om homofili og opprør mot Gud men om menneskeheten generelt som synder mot Gud. Før en dømmer andre er det derfor svært viktig å reflektere rundt eget liv og se hva Romerbrevet 1 kan lære en. Stolthet er en utbredt synd som jeg selv ofte er skyldig i å praktisere. Romerbrevet er et viktig brev nettopp fordi brevet beskriver alle som syndere. Nåden er gratis og alle kan bli rettferdiggjort gjennom omvendelse og tro på Jesus. Heterofile sliter like mye med begjær som homofile. Det er ikke enkelt for noen men nødvendig for alle å reflektere rundt eget liv før en dømmer andre. Det at Romerbrevet har noe å si til alle forandrer ikke faktumet at homofil atferd er beskrevet som en synd.

Kilder: The Gay Gospel av Joe Dallas, Moral Vision of the New Testament av Richard hays, og
The Bible and Homosexual Practice av Robert A.J Gagnon.No comments:

Post a Comment