Sunday, 23 August 2015

Homofili i 1 Timoteus kapittel 1

1 Timoteus kapittel 1:10 er nok et Bibelvers som omtaler homofili. Egentlig så bekrefter dette verset det som tidligere er blitt sagt. Først kan det være fordel å lese gjennom selve teksten:

1 Tim 1:8 Men vi vet at loven er god når vi bruker den rett,  9 og forstår at loven ikke er bestemt for den rettferdige, men for lovbrytere og ulydige, ugudelige og syndere, spottere og gudsfornektere, og for dem som slår sin far og mor, for mordere, 10 dem som driver hor, menn som ligger med menn, dem som driver med menneskehandel, løgnere og dem som sverger falskt, og alt annet som strider mot den sunne lære. 11 Dette er i samsvar med evangeliet om herligheten hos Gud, den salige, det evangeliet som er betrodd meg. 

Dr. Robert A. Gagnon blir regnet som en av de aller største ekspertene på hva Bibelen sier om homofili. Han skrevet en meget god bok som går grundig gjennom emnet. Kanskje den aller beste og mest grundige boken om dette emnet.

Fra boken: The meaning of Arsenokoitais in 1 Timothy 1:10, "1 Tim 1:10 reinforces rather than provides an additional or alternative understanding to 1 Cor 6:9. (Loc 5756 Kindle)

For mer info om hva 1 Kor 6:9 sier: Her

Gagnon fortsetter, "Once again, the derivation of arsenokoitai from Lev 18:22, 20:13 (a formulation that is not limited to prostitution), its actual usage in Judeo-Christian literature, and the unqualified Judeo-Christian rejection of all forms of homosexuality make an overly narrow interpretation of the world implausible. In fact, that arsenokoitai has in mind the broad prohibitions in Leviticus against all forms of male-to-male intercourse is even clearer in 1 Tim 1:10 than in 1 Cor 6:9 since the vice list is described as coming from "the law" in 1:8-9. (Loc 5784 Kindle)

Med tanke på hvordan arsenekoitai blir brukt i 1 Tim 1:10 så er det liten tvil om at Paulus bekrefter det som allerede er blitt sagt i 1 Kor 6:9. All homofil atferd fordømmes i likhet med alle andre synder. Paulus var godt kjent med homofili som var utbredt i romerriket og bekreftet Lev 18:22, 20:13 idet han beskrev homofili som en synd. 

John Boswell er en som argumenterer for homofili. Han sier at ordet, "arsenokoitai" beskriver generell seksuell umoral og ikke homofili. En slik tolkning kan ikke rettferdiggjøres utifra Skriften. For en mer utfyllende forklaring på hvorfor: Her.

Er Paulus egentlig tydelig på homofili? Paulus kunne knapt vært tydeligere. Han gjør det helt klart at all homofil atferd er syndig. Alle kristne sliter med synd og må kjempe mot sin syndige natur hver dag. Å forsøke å forandre tydelige Bibelske budskap fordi en er uenig hjelper ingen.  Et lurt sted å begynne er å bekjempe synden og ikke det Bibelen sier om synden. Omvendelse for synd er ikke enkelt for noen men nødvendig for alle.


Relevante poster: Homofili i Sodom og Gomorrah: Her, Homofili i Romerbrevet 1: Her, Homofili i 1 Kor 6:9: Her. Du finner også anbefalte bøker nederst på linkene.No comments:

Post a Comment