Thursday, 13 August 2015

Beskytterene av dyr og natur undergraver menneskeverdet

Menneskeverdet er kanskje det aller viktigste bidraget til verden (Her). Det er noe mennesker fra alle ulike bakgrunner bør gjøre hva de kan for å beskytte. At mennesket er mer verdifullt enn dyr skulle en trodd var en selvfølge. Slik er det ikke lenger. I boken, "A Rat is A Pig IS A Dog Is A Boy" så dokumenterer Wesley J. Smith hvordan natur og dyrevernebeskytterne undergraver menneskeverdet. Før jeg går til selve innholdet i boken så vil jeg først si at jeg selv er svært glad i dyr. Har hatt hund i 11 år og jeg synes det er viktig å ta vare på både natur og dyr. Det kan også nevnes at jeg selv var vegetarianer en periode. Jeg var med i Raw Food bevegelsen. Leste mye litteratur og synes det var mye godt å hente her.

 Som kristen så er det også viktig å  være en god forvalter av naturen (1 Mos 1:28, 2:5). Johannes Åpenbaring 11:18 nevner også at Gud vil straffe den som ødlegger jorden. Å kjempe for å ta vare på miljøet er derfor noe alle kristne bør være involvert i. Dette er derimot ikke det samme som at mennesker og dyr har lik verdi. Beklageligvis så har ting utviklet seg slikt for mange av bevegelsene som var ment å beskytte dyr og natur. De har i senere tid bidratt til å undergrave menneskeverdet. Boken ovenfor dokumenterer dette godt. Et godt eksempel på dette er Peter Singer.

Peter Singer er en verdenskjent filosof som har jobbet mye dyrevern. Han er også spesielt kjent forkjemper for barnedrap. Dette betyr altså tilltatelse til å drepe nyfødte barn under spesielle omstendigheter. Et sitat fra Singer:

  • Ateisten Peter Singer fra Princeton University er regnet som en av verdens mest innlytelsesrike nålevende etikk filosofer. Han sier: Whatever the future holds, it is likely to prove impossible to restore in full the sanctity-of-life-view. The philosophical foundation of this view have been knocked asunder. We can no longer base our ethics on the idea that human beings are a special form of creation made in the image of God, singled out from all other animals, and alone possessing an immortal soul. Our better understanding of our own nature has bridged the gulf that was once thought to lie between ourselves and other species, so why should we believe that the mere fact that a being is a member of the species Homo Sapiens endows its life with some unique, almost infinite value. (Peter Singer Sanctity of Life or Quality of Life, 1983, side 128-129).

Peter Singer representerer hva som etter hvert er blitt en vanlig holdning. Dette har spesielt stor innflytelse i Hollywood og blant mennesker med stor kulturell innflytelse. Disse menneskene handler egentlig bare konsekvent utifra eget livssyn. Om mennesket ikke er skapt unikt i Guds bilde og er satt til å forvalte naturen og dyreverden med ansvar så er mennesket likestilt med dyr. Både panteisme og naturalisme gir oss samme konklusjon. Mennesket har ingen unik verdi men har samme verdi som alt annet.

Den indiske professoren Vishal Mangalwadi forteller oss litt om konsekvensene av disse livssynene i sine korte videoer: Her og her. Panteismen sier at alt er ånd og naturalismen sier at alt er materie. Kristendommen bekrefter at begge deler er en del av den egentlige virkeligheten. Det kristne livssynet setter mennesker over naturen og dyrene. Vi er satt til å være forvaltere. Dette handler om rett bruk og ikke misbruk. En ansvarlig forvalter har som ansvar å ta vare på naturen og å høste av overfloden. Samtidig så skiller det Kristne livssynet ut mennesket som den eneste skapningen som er skapt i Guds bilde. Mennesket er unikt og over alt annet. Dette gir grunnlag for både menneskeverd og ansvarlig forvalting av naturen og dyrene.

Sekulariseringen av Vesten har gjort av vi er i ferd med å miste både menneskeverdet og ansvaret om å forvalte naturen ansvarlig. Land som Kina og Russland som tidligere både er og har vært kommunistiske er noen av verdens mest forurensende land.  På disse stedene er det verken ansvarlig forvalting av naturen eller grunnlag for menneskeverd. Ifølge indiske Vishal Mangalwadi så går Vesten i samme spor. Kun det kristne livssynet kan gi oss en balansert forståelse av mennesket, naturen, dyrene, åndelig og materiell virkelighet som gjør at vi forhindre den negative utviklingen.


No comments:

Post a Comment