Friday, 15 May 2015

Sannheten om Fascismen og Nazismen

Professor Gene Edward Veith Jr. har skrevet en meget god bok som jeg anbefaler på det aller varmeste. Dette er utvilsomt en av de bedre bøkene jeg har lest. I denne posten vil jeg dele noen tanker fra Veith gjennom boken. Jeg anbefaler at den som leser dette kjøper og leser boken selv for en mer grundig gjennomgang. Dette er kun en kort introduksjon hva boken handler om.

Fascismen var ikke bare imot Jødene men også imot hva Jødene hadde bidratt med til Vestens sivlisasjon: Her. Den oversanselige Gud som åpenbarer den moralske lov. Fascistene mente at en slik Gud fremmedgjorde menneskene fra naturen og fra seg selv. Fascistene ville ha en åndelighet som la vekt på naturen, menneskelige følelser og fellesskapet. Fascismen var et opprør mot den Jødisk-Kristne tradisjonen. Altså imot Bibelen. Det fascistiske oppøret mot det oversanselige skulle gjennopprette hedensk samvittighet. Barbarisme kombinert med teknologi og intellektuell eleganse.

By killing the Jews, Western culture, would eradicate those who had "invented" God... The Holocaust is a reflex, the more complete for being long inhibited, of natural sensory consciousness, of instinctual polytheistic and animist needs. - George Steiner

Veith mener at folk flest har ingen aning hva Fascister tror. Fascisme er ikke konservatisme. Høyre ekstremisme er også en feilaktig beskrivelse. Fascisme er et livssyn mener Veith. Dette livssynet får noe av sin inspirasjon fra Romantikken, Darwinismen og Eksistentialismen. Den var basert på antagelsene til den intellektuelle eliten i rundt år 1930. Fascistene avviste Bibelen, objektiv mening, oversanselig moral og autoriteten til språk i seg selv. Nazismen ville bli kvitt Jødene mens Fascismen ville bli kvitt den Jødisk-Kristne tradisjonen fra Vestens kultur. Ernst Nolte definerte Fascismen som, "the practical and violent resistance to transcendence". Landet, folket, blodet og viljen er viktige ord hos Fascistene. Naturen og felleskapet antar en mystisk rolle de hadde i gamle mytologiske religioner. Jødedom og Kristendom fokuserer på Guds moralske lov. Fascistene fokuserer på det som er håndgripelig. Den Jødisk-Kristne innflytelsen var ifølge fascistene ansvarlig for alt det dårlige i Vestens kultur.

Martin Heidegger som er regnet som kanskje den mest innflytelsesrike filosofen det siste århundret var en aktiv, overgitt og ideologisk motivert Nazist. Det finnes en kobling mellom hans eksistentialisme og ideologien som den nasjonale sosialismen bygget på. Martin Heidegger var en miljø teoretiker som kritiserte teknologi. Hans teorier hadde dype røtter i den nasjonale sosialismen.

Er Fascismen politisk høyre eller venstre? Den Marxistiske tolkningen av Fascismen har gjort at mange tror at Fascismen er høyreekstrem og konservativ. Marxisme er venstre og Fascisme er høyre. Om Marxisme er sosialisme så må Fascismen være kapitalistisk tror flere. Det er overraskende å se hvor mange som sitter igjen med slike forestillinger til tross for at de er helt feilaktige. Kommunisme og Fascisme var ulike greiner og rivaler av sosialismen. Marxismen fokuserer på klasse kampen mens Fascistene fokuserer på nasjonal sosialisme som handler om nasjonal enhet. Både Kommunister og Fascister angrep kapitalistene. Begge angrep konservative. Begge var var ute etter de intellektuelle, studenter, artister og arbeidere. De favoriserte begge de sterke, en sentralistert stat og avviste ett fritt marked og idealer for individuell frihet. Fascistene regnet seg selv å være verken høyre eller venstre. De så på selv som det beste av de to ekstreme posisjonene (høyre og venstre).

Fascismen kan også beskrives som en respons til åndsfattigdommen som Vesten har blitt preget av siden Opplysningstiden. Vitenskapen, teknologien og økonomien isolerte individet fra naturen. Dette skapte en indre søken etter felleskap og et organisk forhold og enhet med naturen. Mye av optimismen i Romantikken forsvant etter Darwin og Freud utfordret den med sine teorier. Naturen ifølge Darwin lærte oss ikke fred, men strid og vold. Den sterkeste overlever. Utvikling kommer av at den sterke knuser den svake. Darwins ideer hadde en effekt langt utover biologien. Mange mente at det som var sant om naturen var også sant om mennesket og samfunnet (sosialdarwinisme).

Nøkkel personen som omfavnet både den Darwinistiske vitenskapen og den filosofiske irrasjonaliteten (Freud) var Friedrich Nietzsche. Han kritiserte medlidenhet og gjorde vold hellig. Nietzsche er også kjent for sin kritikk av den Jødisk-Kristne verdi tradisjonen. Alt dette la grunnlag for den fascistiske teorien.

Det er interessant at Fascistene kritiserte Marxistene for å være for lik kapitalismen. Både Kommunismen og Fascismen reduserer menneskeverdet til økonomiske beskrivelser begrunnet i en vitenskapelig rasjonalisme. Kapitalistene var de første målet for fascistene. De hadde problemer med individualismen som kapitalismen fremmer. Fascismen er en ideologi som er kollektiv ikke individualistisk. Kommunismen handler om kampen mellom de ulike sosiale klassene mens Fascismen handler om den økonomiske kampen mellom nasjoner.

Christianity, sprung from Jewish roots and comprehensible only as a growth on this soil, represents the counter-movement to any morality of breeding, of race, of privilege: it is the anti-Aryan religion par excellence. - Nietzsche

- The heart of Nazism, as Hannah Arendt has observed, is anti Jewishness.

Fascistene hatet Jødene på grunn av ideene og deres livssyn. Mange fascister mente at Jødedommens monoteisme var problemet. Den la også grunnlag for individualisme. Monoteismen var årsaken til at soladaritet, enhet med naturen og synsk integrering ikke lenger eksisterte. Det var monoteismens skyld at naturen ble sett på som en mekanisme. Dette var årsaken til vitenskapelig og teknologisk utnyttelse av naturen.

Både den moderne økonomi, teknologi og vitenskapen ifølge Murras er anti-natur. Alt dette ble oppmuntret av Jødens monoteisme. Fascistene og Nazistene hadde også store problemer med morallov og naturlov som var skapt av Gud. Dette gjorde at rett og galt ble definert av Gud og ikke av natur, felleskap eller mennesket men av Gud. Fascistene foretrakk en moralsk relativisme. Hitler hatet Kristendommen. Målet til Hitler var å gjøre alt Kristent helt og holdent hedensk.

- Verily a man cannot serve two masters. And I consider the foundation of destruction of a religion far greater than the foundation or destruction fo a state.  - Adolf Hitler, Mein Kampf (1921)

Viktor Frankl, a survivor of Holocaust says: The gas chambers of Auswitz were the ultimate consequence of the theory that man is nothing but the product of heredity and environment, or as the Nazis liked to say, 'Of blood and Soil'. I'm absolutely convinced that the gas chambers of Auswitz Treblinka, and Maidanek were ultimately prepared not in some ministry or other of Berlin, but rather at the desk and in the lecture halls of nihilistic scientists and philosophers.

Dette var bare en kort introduksjon til en bok som omfatter mye mer. Du finner også god dokumentasjon i boken. Naturalisme, Nihilisme og eksistensialisme spilte utvilsomt en viktig rolle i å utvikle disse farlige ideologiene. Det som kanskje er enda mer skremmende er at mye av det samme som ble undervist i Italia og Tyskland før Fascismen og Nazismen er pensum på de fleste universiteter i Europa og Usa. Vi har ikke lært mye av historien. Kanskje det eneste vi kan lære av historien er at vi ikke kan lære av historien.

Ressurser: Modern Fascism er en kanonbra bok som jeg mener alle bør lese. Erwin Lutzer, "Hitler's cross og, "When a Nation forgets God" kan også anbefales. Per M. Aadnanes har også skrevet om en god tekstbok kalt, "Livssyn". Andre relevante innlegg: Når en nasjon glemmer Gud, Det er farlig å ha rett når staten tar feil, 

No comments:

Post a comment