Saturday, 9 May 2015

Når en Nasjon Glemmer Gud

It is said that after God died in the nineteenth century, man died in the twentieth century, man died in the twentieth. For when God is dead, man becomes an untamed beast.

Rundt 1970 sa den store tenkeren Francis Schaeffer at en dag ville vi våkne opp i et Amerika vi ikke ville kjenne igjen. Det samme kan sies om Norge. Dagen er kommet og tidene har forandret seg. Og ikke alltid til det bedre.

Erwin Lutzer er en god forfatter som fungerer som en akademisk pastor. Han skriver svært godt. I boken, "When a Nation Forgets God" så prøver Lutzer å få frem hva vi kan lære av Nazi Tysklands overgivelse til Nazismen. Tyskland var kanskje det landet som hadde best utdannelse i verden på den tiden (1890-1930) Det var også demokratisk og Hitler ble utrolig nok valgt av folket. Både Nazisme og Fascisme var et angrep på Kristendommen.(Les Hitlers Table Talks). Lutzer forteller oss hva vi kan lære av Nazi Tyskland.

1. Når Gud er totalt separert fra staten så kommer dommen. Dette betyr ikke at stat og kirke skal være ett men heller at kirken bør ha noe si om feks moralske spørsmål i det offentlige. Både stat og kirke som separarerte institusjoner bør kunne kritisere hverandre. Hitler ba ikke folk å slutte å gå i kirken. Derimot ba han kirken om ikke blande seg opp i hans planer. Hitler møtte derimot mostand av den bekjennende kirken (Martin Niemöller, Dietrich Bonhoffer og flere). Tyskland hadde en statskirke og i tillegg til å knuse all motstand så brukte Hitler lønningene til kontrolle kirken. Hitler ville forsikre seg om at Kristendommen ikke hadde noen innflytelse i det offentlige. Staten måtte vaskes ren for Kristne verdier. Julen ble omgjort til en hedensk festival og bønn ble fjernet fra skolene. Jul ble forandret til Yuletide, kors ble eliminert fra klasserommene og påsken ble omgjort til en fridag fordi våren var nær. Meningen i tidligere dager ble omgjort og tømt for sitt opprinnelige innhold. Kristendommen måtte bli sekularisert. Pastoren Niemoller kritiserte Nazistene og ble fengslet for det. Hitler gjorde seg immun mot kritikk. Den liberale Bibel kritikken hadde også tømt mye av Bibelen for troverdighet og kraft. Kristendommen kunne eksisterte så lenge den var totalt privat uten noe innflytelse i det offentlige. Hitler kunne også godkjenne en ekstrem sekulær og liberal Kristendom. Dette så lenge den hadde 0% innflytelse i det offentlige.

2. Det er alltid økonomien. Første verdenskrig hadde gjort Tyskland svært sårbare økonomisk. Folk var leie, sultne og ville ha noen som kunne rydde opp i rotet. De ville ha brød og jobb. Folk flest velger brød og pølse over individuell frihet. Hitler gav dem brød og jobb mens han fikk friheten deres. Benjamin Franklin sa, "Any society that would give up a little liberty to gain a little security will deserve neither and lose both." Under slike omstendigheter så er det lett for politikere å manipulere situasjonen til egne mål. Hitler var spesialist i propeganda og utnyttet situasjonen til det fulle.

3. Det som er lovlig kan også være ondt. Hitler mente at Jøder var parasitter og måtte utryddes. Verken Guds moralske lov eller moralloven som har røtter helt tilbake til Platon og Aristotles var ikke godkjent av Hitler. Mange mente at Hitler og loven var ett. Rett og galt ble vurdert av Hitler og hans utvalgte. Enten så er Gud lovgiver eller så er mennesket det. Om det ikke finnes noen øvre autoritet over mennesket så finnes det heller ingen standard å dømme på. Godt og ondt, sant og usant blir definert av den som sitter med makten. Nettopp denne typen misbruk av makt var årsaken til at den tidlige Greske filosofen Sokrates kritiserte Sofistene på sin tid. (Lex Rex av Samuel Rutheford) er en god bok som forklarer dette konseptet. Om Gud ikke eksisterer så finnes heller ikke objektiv moral (verken gjennom naturlov eller moralsk lov). Det finnes dermed ingen standard over staten. Det er ingen tilfeldighet at nettopp Kristendommen har vært under sterk kritikk av totalitære politiske ideologier. Kristendommen har et grunnlag som staten kan dømmes på.


4. Propeganda kan forandre en nasjon. Hitler var overbevist om at bøker alene ikke kunne bringe en revolusjon. Det verbale ordet var mye mer effektivt. Hitler var mer opptatt av å berøre folk følelsesmessig enn rasjonelt. Hitler brukte mange slagord. Churchill sa, "The desire to believe something is much more persuasive than rational argument". Det er interessant at en millitant oppretter av ACT-UP (en millitant homoseksuell gruppe) sa åpent at han brukte Hitlers Mein Kamf for å legge strategier å bruke i sin kampanje. Ifølge Hitler så måtte løgnen heller være stor enn liten. Folk hadde en større sjans å tro en stor løgn heller enn en liten. Propeganda kan forandre en nasjon.

5. Staten overtar foreldrenes oppave å lære opp barna. Hitler var svært opptatt av at barn skulle utdannes av staten og ikke foreldrene. Hitler sørget for at barn og ungdom hørte staten til. Han ville lære opp den neste generasjonen i Nazistisk propeganda. Hitler var imot alle typer privat utdannelse. Denne utdannelsen inkluderte selvsagt mye hat spesielt mot Jøder og annen rasisme. Hitler var også veldig opptatt av å kontrollere tekstbøkene.


Svært mye av det samme som skjedde i Tyskland ser vi idag både i Europa og Usa. Vi ser autoritære og totalitære trekk. Hitler var veldig opptatt av å bruke bilder og film for å manipulere folk. Vår kultur idag er mye mer visuell en Tyskland var før krigen. Svært mye av vår kultur er basert på ulike former for visuell underholdning. Det er lett å bruke propaganda idet en berører folk emosjonelt i et slikt klima.


Albert Einstein: Being a lover of freedom, when the Nazi revolution came I looked to the universities to defend it, knowing that they had always boasted of their devotion to the cause of truth; but no, the universities took refuge in silence. Then I looked to the great editors of the newspapers, whose flaming editorials in days gone by had proclaimed their love of freedom; but they, like the universities, were silenced in a few short weeks. I then addressed myself to the authors, to those who had passed themselves off as the intellectual guides og Germany, and among whom was frequently discussed the question of freedom and its place in the modern life. They are, in turn, very dumb. Only the Church stood squarely across the path of Hitler's campaign for suppressing the truth. I never had any special interest in the Church before, but now I feel a great affection and admiration for it because the Church alone has had the courage and persistence to stand for the intellectual truth and moral freedom. I am forced to confess that I once despised what I now praise unreservedly.

Ressurser: Jeg tok det meste fra boken ovenfor. Lutzer har skrevet flere gode bøker som er verdt å lese. Hitler's Cross kan også anbefales.

Relevante innlegg: Sekulær liberalismen, det er farlig å ha rett når staten tar feil.
No comments:

Post a Comment