Monday, 18 May 2015

Muhammed som moralsk forbilde

Ifølge Koranen (33:21) så er Muhammed det ideelle mennesket som alle muslimer bør følge. Ingen praktiserte Islam mer korrekt enn Muhammed. Muhammed har nærmest guddommelig status hos mange muslimer. Han er ikke regnet som en Gud og blir heller ikke tilbedt, men blir sett på som det største mennesket som noensinne har levd. Ingen sann troende kan stille seg kritisk til hans avgjørelse (33:36).

Islams tidligste kilde er Koranen. Koranen er Allahs åpenbarte ord fra engelen Gabriel til Muhammed. Koranen gir oss nesten ingen informasjon om Muhammed og en må derfor bruke andre kilder for å vite mer om Muhammed. Den tidligste detaljerte biografiske kilden av Muhammed er Ibn Ishaq's Sirat Rasul Allah som ble skrevet mer enn 1 århundre etter Muhammed's død. Det er visse usikkerheter blant lærde muslimer og flere velger derfor å bruke senere kilder for å vite mer om Muhammed. Islams mest pålitelige kilder om Muhammed er Sahih Bukhari, Sahih Muslim og Sunan Abu Daud. Disse ble skrevet rundt to århundrer etter de opprinnelige historiske hendelsene.

De sene kildene fikk den kjente engelske historikeren Tom Holland til å stille seg kritisk til den historiske Muhammed. Kildene ifølge Holland er altfor sene til at vi kan si noe om den historiske Muhammed (Her). Tom Holland fikk flere dødstrusler etter å ha publisert sin bok, " In the Shadow of the Sword: Her. Dette til tross for at han er en kjent og dyktig historiker som driver seriøst akademisk arbeid.

Om vi forutsetter at de sene kildene om Muhammed gir oss et nøyaktig bilde (mange mener de er for sene til å si noe sikkert om den historiske Muhammed) så ble han født i Mekka rundt 570 e.kr (Saudia Arabia). Han giftet seg med den 25 år eldre kvinnen Khadija og likhet med mange på sin tid så tok han tid til å meditere i Mount Hira. Muhammed ble forandret etter sin mystiske opplevelse der han fikk Koranens budskap fra engelen Gabriel. Muhammed prekte til venner, familie og i det offentlige. Han ble mislikt og forfølgt av polyteistene i Mekka. Han flyktet fra Mekka. I Medina allierte han seg med ulike stammer og angrep etterhvert karavaner som gikk til og fra Mekka. Muhammed vant slag og tok etterhvert over Mekka.

Det blir ofte nevnt at Muhammed kun brukte vold i selvforsvar. De tidlige muslimske kildene gir oss derimot et helt annet bilde. Muhammed kommanderte at de som produserte dikt som var kritiske til han skulle bli drept. De som forandret religion fra Islam ble også drept (Sunan An Nasa'i 5.37.4069). Muhammed prekte fred når han var i mindretall mens når han var i flertall fikk han plutselig åpenbaringer som rettferdiggjorde hans erobringer. Noen få eksempler:

1. Fight those who believe not in Allah nor the Last Day, nor hold that forbidden which hath been forbidden by Allah and His Messenger, nor acknowledge the Religion of Truth, from among the People of the Book, until they pay the Jizyah, with willing submission, and feel themselves subdued (9:29 Ali).

2. O Prophet! strive hard against the unbelievers and the hypocrites and be unyielding to them (9:73 Shakir).

3. O you who believe! fight those of the unbelievers who are near to you and let them find in you hardness... (9:123 Shakir). (For flere eksempler: Her).

Der viktig å merke seg at kriteriet for å kjempe mot disse folkene er at de ikke tror på Islam. Muhammed sine ordre handlet om å bruke vold mot den som ikke trodde.


Muhammed og kvinner

Muslimer har ifølge Koranen kun lov å ha 4 koner. Muhammed hadde minst ni koner samtidig. Han fikk nemlig en åpenbaring som gjorde at bare han kunne ha mer enn 4 koner. En av hans koner Aisha var bare 9 år gammel når de hadde sex. De giftet seg når hun var 6 år gammel. Zainab, en annen kone var opprinnelig gift med Muhammeds adpoterte sønn Zaid. Muhammed ble tiltrukket av Zainab og Zaid skilte seg slik at Muhammed kunne gifte seg med henne. Muhammed giftet seg altså med sin adpoterte sønn sin kone.

Muhammed slo Aisha fysisk fordi hun løy. Dette var i henhold til Koranens godkjenning om å fysisk straffe opprørske koner: Men are in charge of women, because Allah hath made the one of them to excel the other, and because they spend of their property (for the support of women). So good women are the obedient, guarding in secret which Allah hath guarded. As for those from whom ye fear rebellion, admonish them and banish them to beds apart, and scourge them. (4:34 Pickthall)

Muhammed hadde også en konkubine med navnet Mary som var en koptisk kristen. Han gav også sine ettefølgere tillatelse til å ha sex slaver (23:5-6, 70:22-30). Tidligere muslimer hadde også lov å ta del i prostitusjon (kalt mutah). Det betyr at en muslim kan betale for sex og gifte seg med henne for en kort periode (noen få timer) og deretter skille seg.

Nabeel Qureshi var en overgitt lærd muslim som etter mange års grundige undersøkelser av Islams originalkilder ble kristen. Nabeel forteller i sin bok (Seeking Allah, Finding Jesus) at han valgte bort de ubehagelige versene om Muhammed og la vekt på det positive. Han så til slutt at en slik bruk av orginalkildene ikke var ærlig. Med slik bruk kan en få enhver historisk person til å virke troverdig. Nabeel kom kom til to altarnativer etter sine undersøkelser: 1) Enten så vet vi svært lite om den historiske Muhammed. 2) Eller så vet vi at han ikke er den Muhammed muslimene sier han er. Nabeel ble overbevist etter grundige historiske undersøkelser at Bibelen var mye bedre dokumentert og at Jesus var verdt å følge. Forskjellene mellom Muhammed og Jesus kunne knapt vært større.


Kanskje ikke overraskende at midtøsten er så sterkt preget av intoleranse, krig, flerkoneri, fysisk straff av kvinner, barneekteskap, drap av frafalne og korrupsjon. De følger Muhammeds eksempel. Heldigvis så finnes det veldig mange gode mennesker som er muslimer. Mange av dem har verken lest orginalkildene eller følger Muhammeds eksempel. De lever mye bedre og moralsk enn Muhammed noensinne gjorde. Dette er noe vi skal være glade for. Det er i midtøsten der muslimene er en majoritet Islam har best forutsetning for å bli forstått på egne premisser. De fleste av disse landene ligger nesten tusen år tilbake i tid når det kommer til utvikling. Det er interessant at muslimer har det aller best der det er minst Muhammed og Islam (Vesten). Om vi tar hensyn til orginalkildene så er ikke Muhammed løsningen til verken midtøsten eller vesten. Muhammed er en del av problemet. Min anbefaling er å lese orginalkildene selv. Sannheten setter deg fri.


Kilder og relevante innlegg: Jesus og Muhammed av Mark Gabriel, Shadow of the Sword av Tom Holland, Er Islam Fredens Religion?


Anbefalt video: En Immam forklarer forholdet mellom menn og kvinnerNo comments:

Post a Comment