Friday, 15 May 2015

Er Islam Fredens Religion?

Media forteller oss i stor grad at det terroristene driver med ikke har noenting med Islam å gjøre. Islam er tross alt fredens religion. Heldigvis så finnes det mange Vestlige muslimer som er hyggelige mennesker og ønsker bare å leve i fred. De er avskyr terrorisme like mye som vi gjør. Det neste spørsmålet blir da om de avskyr Islam fordi de er preget av Vestlig utdannelse og tankesett eller fordi orginal kildene om Muhammed og Koranen fremmer et slikt syn. Jeg er skal ærlig innrømme at jeg ikke er spesialisert innenfor Islam og er ikke kvalifisert til å svare på disse spørsmålene. Den gode nyheten er derimot at det heldigvis finnes andre som er det. Hva sier noen av ekspertene om fredens religion basert på orginal kildene? I dette innlegget vil jeg dele ulike perspektiv fra ulike eksperter. Hvordan levde Muhammed? Hva hva sier Koranen? Jeg vil dele svarene fra fem ulike eksperter gir på disse to spørsmålene. Husk at alle alle muslimer holder Koranen som den øverste autoritet og Muhammed er ifølge de aller fleste muslimer det beste mennesket som noensinne har levd. Muhammed er ifølge Muslimer et eksempel til ettefølgelse. To enkle spørsmål: Hvordan levde mannen (Muhammed) og hva sier boken (Koranen)? Alt er direkte sitert med min oversettelse.


  1. Nabeel Qureshi. Oppvokst i fundamentalistisk muslimsk familie med grunding opplæring i Islam helt fra barndommen. Han er utdannet lege, spesialisert i Islam og jobber med doktorgraden sin i det nye testamentet. En kjent og dyktig debattant internasjonalt.
Hvordan levde Muhammed? Muhammed var en fredens mann i sin første periode i Mekka. Det skjer en forandring i Muhammeds tid i Medina. Folkene i Medina mottok Muhammed med åpne armer ettersom han tidligere hadde blitt forfulgt av i Mekka. Muhammed kom tilbake til Mekka med en stor hær for å ta byen. Muhammed befalte halshogging av 500-800 Jøder på en dag. Kilde: Her
Hva sier Koranen? Angående Jihad så sier Koranen forskjellige ting. (Q 22:78) sier at Muslimer skal leve et på en anstendig måte. (60:1) forteller muslimer at de skal strebe etter å gjøre Allahs vilje. I Q 9:16-19 er muslimer kalt til å kjempe mot dem som tror på mer enn en Gud. Denne typen Jihad er mer verdifull enn å ta vare på en Moske eller en pilgrim. En voldelig Jihad er mer verdifull. Jihad i Bukhari Vol. 4 Book 52  sier at en muslim som deltar på slagmarken i krig er en mer verdifull handling enn feks å be. Bukhari Vol 4. Book 52 sier at en som deltar i fysisk Jihad skal få belønning. 50 og 53 sier også at fysisk Jihad der en deltar i krig er mer verdifullt enn noe annet. Det finnes flere slike vers i Buhkhari som er en kilde som muslimer flest annerkjenner som gull verdt. Kilde: Her
2. Jay Smith er har jobbet med doktorgraden om Islam i 15 år. Han har jobbet med muslimer i over 23 år. Han debatterer med muslimer over hele verden. Han har blant annet vært i debatt mot Shabir Ally som kanskje er den aller mest kjente muslimske debattanten. Jay Smith er på Speakers Corner i London og reiser mye rundt i verden for å undervise om Islam. 
Hvordan levde Muhammed? Var Muhammed en fredsfyrste? Mellom 610-622 var Muhammed fredfull fordi muslimene var en liten minoritet. I Medina så kommer de voldelige versene. Ettersom Jødene avviste Muhammed så gikk han mot dem. Teokratiet startet med tre store slagene. Muhammed var sint fordi Jødene ikke støttet han og halshugget nesten 800 Jøder i Medina. Jødene hadde vært der lenge før Muhammed men ble likevell utsatt for folkemord. Enhver som sa imot Muhammed ble drept. 25 stykker ble også drept for å skrive poetiske vers imot han. Mellom 624-632 e.kr var Muhammed involvert i 29 slag. I tillegg planla han 39 nye før han døde. Kilde: Her
Hva sier Koranen? Islam betyr, “Submission” altså underordning ikke fred. Surah 2:256 sier at det ikke er tvang i religion. Muslimer peker ofte på denne. Surah 2:257 sier at enhver som står i mot Allah vil få sin straff i helvete. Neste vers brukt av muslimer er Surah 2:190 som sier at du kan forsvare deg men at en ikke har lov å gå over grensen for å angripe. Neste vers forteller muslimer at de skal drepe de ikke troende for enn de finner dem. Det andre verset kansellerer det første og må leses i kontekst. I følge Smith så er ikke Koranen fredens religion om en skal ta den på ordet. Det finnes minst 149 slike vers. Kilde: Her og Her.
3. Mark Gabriel var professor i Islamske studier på Al Azhar, Kairo, Egypt. Dette er regnet som et av det aller beste universitetene i Midtøsten. Han var nummer to på bachelorgraden blant 6000 studenter og en av de aller yngste som noensinne ble ansatt på Al-Azar. Han ble sendt rundt i Midtøsten for å undervise om Islamsk historie. Han kom fra en muslimsk familie og kunne memorisere Koranen tidlig fra barndommen. Han var immam og har doktorgrad i Islamsk historie og kultur, en mastergrad i verdens religioner og den andre doktorgraden i kristen utdannelse. Han ble registrert som, Fellow in the Oxford Society of Scholars i 2003.
Hvordan levde Muhammed? I kapittel 7 i boken, “Jesus og Muhammed” forteller Mark Gabriel oss flere ting om Muhammed. Muhammed levde først i Medina. Han flyttet til Mekka og etter han vant det første slaget så fikk han åpenbaring av engelen Gabriel å kommandere muslimer til å kjempe mot alle som ikke var troende (Q 8:39). De fleste av Muhammed sine tolv assistanter ble millitære ledere. Muhammed giftet seg med sine tolv koner den yngste som var 6 år gammel. Han hadde sex med henne når hun var 9 år. Gjennom sine 9 år i Medina erobret Muhammed Mekka med millitær makt. Muhammed fikk flere åpenbaringer av engelen Gabriel som kalte muslimer til å sloss mot dem som ikke ville underordne seg Islamsk autoritet. De fleste lederene i Arabia underordnet seg.
Hva sier Koranen? Akkurat som helbredelser og mirakler var dominerende i Jesus liv så var hellig krig (jihad) viktig i Muhammeds liv. Muhammed prekte fred mens han var i Mekka. Når han fikk en stor nok hær så kommanderte han muslimene til hellig krig mot alle ikke troende og de som hadde forfølgt han. Han lovte at Allah ville belønne dem som gikk til kamp. Han stoppet aldri å kommandere til hellig krig så lenge han levde. Mange moderne muslimer sier at hellig krig er en indre kamp. Dette var ikke slik Muhammed forsto eller praktiserte det. Koranen bekrefter også dette med alle sine vers om fysisk krigføring. (Jesus and Muhammed: Kapittel 13)
4. Ibn Warraq var selv muslim og er i dag en kjent Islam kritiker. Han startet, ‘Institute for the Secularisation of Islamic Society’. Han har blant annet skrevet boken, “Why I am not a muslim”. Ibn Warraq skriver også en del om hvordan Islam og det moderne demokratiet er uforenelig.
Hvordan levde Muhammed? I sin periode i Medina så var Muhammed religiøst motivert og søkte sannhet. I hans senere periode så ble han korrupt av makt og ambisjoner. På side 88 så siterer Ibn Warraq: “The sword of Mahomet, and the Coran, are the most stubbort enemies of Civilization, Liberty, and Truth, which the world has yet known. Ibn Warraq skriver på side 99-100 at Muhammed adopterte og lojale sønn Zaid skilte seg fra sin kone Zaynab som var Muhammeds kusine. Muhammed fikk nemlig en åpenbaring at han kunne gifte seg med henne som beskrevet i Surah 33:2-33:7.
Hva sier Koranen? Ikke muslimer har en mindreverdig status i muslimske land. I Saudia Arabia følger de tradisjonen til Muhammed som sa, “Two religions cannot exist in the country of Arabia,” non-muslims are forbidden to practice their religion, build churches, posess Bibles, etc. Muslimer har lov å ha kvinnelige slaver (Surah 4:3). Surah 4:28 sier at muslimer har lov å eie gifte kvinner som slaver. The doctrine of abrogation gjør ting problematisk for de skolerte. Alle versene i Koranen som preker toleranse er fra Muhammeds tidligere tid i Mekka, mens de senere versene som fremhever drap og halshugging er fra Muhammeds  senere periode i Medina. Toleranse har altså blitt erstattet med intoleranse. Surah 9:5 som sier drep avgudsdyrkerne hvor enn dere finner dem, blir sagt å å ha kansellert de 124 tidligere versene som snakker om toleranse og tålmodighet.
5. Patrick Sokhedo er direktør i, “Institute for the Study of Islam and Christianity”. Han har blant annet undervist NATO om radikal Islam. Han kommer fra en muslimsk familie.
Hvordan levde Muhammed? Muhammed og hans etterfølgere var en minoritet i starten. De opplevde liten suksess med konverteringer. Muhammed vant sitt viktigste slag (Battle of Badr). Etter dette ble Jihad akseptert som en religiøs plikt for muslimer. Både som forsvar og angrep. Det var i Medina siste del av Muhammeds lære tok form. Han ble leder, dommer, millitær kommandør og religiøs autoritet. Hans hær erobret hele Arabia. Hadith og Sunna er orignal kildene som blir brukt. Med tanke på at disse enklere å forstå enn Koranen så har disse spilt en viktig rolle i å etablere regler for som muslimer må følge. Sharia loven er tatt fra Hadith og Koranen. Dette er et komplett lovsystem som påvirker alle deler av livet fra privat til offentlig. Det finnes ingen skille mellom stat og kirke slik som i kristendommen.
Hva sier Koranen: Jihad utviklet seg gradvis ettersom Muhammed og hans etterfølgere var en minoritet til de fikk makt. Først var det ikke lov å angripe ikke troende (Q 16:125-128), mens senere var forsvar tillat (Q 2:191). Etterhvert så ble det lov å angripe ikke troende (Q 2:191). Til slutt ble det lov å kjempe mot alle ikke troende (Q 9:5), ikke bare hedninger, men også Jøder og kristne (Q 9:29). Det er den siste delen av Koranen og Muhammeds liv som millitante terrorister følger akkurat som de gamle muslimske hærene. Et kjent vers i Koranen (Q 2:256) sier, “Let there be no compulsion in religion”. Mens i (Q 9:5) så blir muslimene befalt å drepe dem som ikke tror på Allah. Fordi Surah 9 kommer etter Surah 2 så sier, “The rule of abrogation” at Sura 9 skal bli følgt. (Merk dere at Koranen ikke er satt sammen kronologisk). Dette var ivertfall slik tidligere muslimer spredde denne nye troen gjennom Jihad. Det finnes heldigivis bare en minoritet av muslimer som mener dette i dag. Om ikke  ikke muslimske minoriteter har religionsfrihet så blir de ikke gitt samme rettighetene som muslimer men behandlet som, “dhimmi” andre klasses borgere. Det er dødsstraff for enhver som forlater troen til tross for at de finnes krefter innenfor Islam som prøver å avskaffe dette.
Konklusjon: Enhver religion bør dømmes på sitt opprinnelige budskap. Kristendommen bør vurderes etter hvordan Jesus og disiplene levde og innholdet i det Nye Testamentet. Islam bør dømmes etter Koranen og Muhammed. Jeg har sitert direkte fra eksperter som tar alt fra originale kilder. Dette er blant annet Koranen, Hadith og Sunna. Jeg sier igjen at heldigvis så velger mange muslimer rundt om i verden (spesielt i Vesten) å ignorere mye i Koranen og fra Muhammeds liv. Mange vet svært lite om Islam og orignal kildene i likhet med kristne som aldri har lest Bibelen. At muslimer udannet i Vesten med en Vestlig kultur ofte ikke praktiserer noen av disse tingene betyr derimot ikke at Islam slik Koranen ikke legger vekt på det. Ekteskapet med sekåringen, ekteskapet med sine kusine, vold, krig, halshugging og intoleranse var noe som følgte Muhammed helt til han døde. Dette er tatt rett fra boken (Koranen) og mannen (Muhammed). Kanskje vi ikke burde vært så veldig overrasket over terrorismen og det andre som blir praktisert jevnlig i Europa og Midtøsten.  Jeg er glad for at mange muslimer legger vekt på første del av Muhammeds liv og ikke den andre delen i Medina. Hva jeg derimot har problemer med er at nesten alle muslimer forteller oss at Muhammed var et slikt fantastisk moralsk eksempel. De kan umulig ha lest original kildene. Det er direkte skremmende at media ikke klarer å få disse tingene frem oftere. Om en skal ta media på alvor er finnes det bare en konklusjon: Muhammed praktiserte ikke den sanne Islam. Dette er åpenbart en selvmotsigelse.

No comments:

Post a Comment