Sunday, 10 May 2015

Hva sier egentlig 1 Kor 6:9 om homofili?

Å i det hele tatt nevne homofili i dagens politiske klima er ikke stort annerledes enn å stikke hånden inn i et vepsebol. Min intensjon er ikke å provosere men å informere. Det er irrelevant hva jeg mener om homofili. Bibelen taler for seg selv og vi må være ærlige om dens sannhet uavhengig av vi selv føler og mener. Hva sier egentlig Bibelen om homofili? I denne posten ønsker jeg å ta for meg 1 Korinterbrev 6:9 som er et sentralt skriftsted om dette. Jeg kommer til å behandle flere skriftsteder i senere innlegg.

 1 Korinter 6:9 Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? La dere ikke føre vill! Verken de som driver hor, de som dyrker avguder eller de som bryter ekteskapet, verken menn som ligger med menn eller som lar seg ligge med, 10 verken tyver, grådige, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike. 11 Slik var noen av dere før. Men nå er dere vasket rene, dere er gjort hellige, dere er gjort rettferdige i Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds Ånd. 

Paulus bruker to forskjellige ord i teksten. Malakoi og arsenokoitai. Leksikon beskrivelsene:

Malakoi

- Strong's concordance: Soft, fine clothing, male religious prostitute, effeminate in nature and clothed as a woman.

- A Greek-English Lexicon of the New Testament (F.W Danker p.613): Pertaining to being passive in a same-sex relationship, effeminate, especially of catamites, of men and boys who are sodomised by other males in such a relationship.

Det er tydelig at denne beskrivelsen ikke fordømmer alle typer homofili, men kun homoseksuell prostitusjon.


Arsenokoitai

Dette er det andre greske ordet som blir brukt i 1 Kor 6:9.

-  A Greek-English Lexicon of the New Testament p. 153 (F.W Danker): A male who engages in sexual activity with a person of his own sex, pederast. Of one who assumes the dominant role in same-sex activity. Paul's strictures against same-sex activity cannot be satisfactorily explained on the basis of alleged temple prostitution... or limited to contract with boys for homoerotic service.

- Strong's concordance: A sodomite in reference to Sodom.

- Arndt-Gingrich Greek Lexicon: A male who practice homosexuality.

Denne typen homoseksualitet berører alle typer homofilt samliv. Arsenos og koite er satt sammen. Dette betyr: Arsenos = male og koite = bed or couch. Det er ikke prostitusjon som menes her. Paulus bruker en direkte kopi fra hebraisk, "Mishkab zakur". Dette betyr, "bed male". Disse ordene finner du i 3 Mosebok 18:22 og 20:13 hvor alle former for sex mellom menn er forbudt. Paulus var en fariseer som var godt skolert i det Gamle Testamentet. Det er svært tydelig at Paulus bruker en gresk oversettelse av den opprinnelige hebraiske. Dette bekreftes av Septuagint som er den greske oversettelsen av det Gamle Testamentet. Septuagint bruker ordene, "arsesonos og koite" når den oversetter de samme hebraiske ordene fra 3 Mosebok 18:22 og 20:13. Paulus tok arsenokoite direkte fra den greske oversettelsen (Septuagint) i 3 Mosebok. Det Paulus sier i 1 Kor 6:9 kunne knapt vært sagt tydeligere. Paulus forbyr sex mellom menn uavhengig av form. I motsetning til GT så er det ikke dødsstraff for homofil atferd i NT.

Dette blir også bekreftet av Bjørn Helge Sandvei, førstelektor emeritus ved det teologiske Menighetsfakultet. Han sier: Det er viktig å merke seg Paulus’ språkbruk i 1 Kor 6. Han unngår både antikkens mer positivt ladede begreper for homoseksuell adferd (for eksempel erástês / erômenos (“elsker”/ “elskede”) og negativt polemiske ord som for eksempel paidofthóros (“gutteskjender”). I stedet bruker han et ny-ord (arsenokoítês) som er avledet av den gammeltestamentlige omtalen av homoseksualitet i 3 Mosebok 18,22 og 20,13. Slik markerer han på den ene siden en tilknytning til bibelsk tenkning, og unngår på den andre siden å bli misforstått i retning av å referere til bare særskilte former for homoseksuelle handlinger, knyttet til prostitusjon, pederasti (sex med unge gutter) eller lignende. (Kilde: Homofilt samliv i historisk, bibelsk og aktuelt kirkelig perspektiv)


Bjørn Helge Sandvei har selv vært åpen om sin homofile legning men har valgt å ikke leve den ut: Her. Om Bjørn Helge i artikkelen:  Sandvei er ekspert på livet i antikken og er overbevist om at Paulus visste hva han snakket om da han skrev om emnet. I boken sier han at «enkelte teologers påstander om hva oldtidens mennesker visste og ikke visste, noen ganger blir pinlige eksempler på moderne uvitenhet.»

Konklusjon: Uansett hva en skulle føle eller mene så kan det i det minste konkluderes at utifra dette skriftstedet alene (det finnes flere) at homofilt praktiserende samliv uansett form blir beskrevet som en synd. Det som også kan sies er at dette på ingen som helst måte gir grunnlag til å fordømme homofile. Jesus har kalt til å elske alle uavhengig om vi lever ulikt og er uenige. Om naboen er buddhist, muslim eller homofil er ikke avgjørende. Personen fortjener like mye respekt og kjærlighet som alle andre. Skriftstedet som beskrives homofili som en synd beskrives også grådighet som en synd. Grådighet var noe Jesus snakket mye mer om enn homofili. Grådighet er en utbredt synd i mange menigheter. Vi har alle vårt vi sliter med og ønsker ikke å fordømme noen. Det er godt det er nåde i Kristus. Jesus elsker oss slik vi er men elsker oss for mye til å la oss forbli slik. Dette gjelder oss alle. Omvendelse fra ulike synder er noe som gjelder alle som vil følge Kristus. Det er ikke lett for noen men nødvendig for alle.Ressurser: Mine homofile venner av Espen Ottosen: Her. Du kan også finne en pdf fil av Bjørn Helge Sandvei angående dette: Her. Robert A. Gagnon er regnet som en av verdens største eksperter på dette. Hans bok anbefales: Her. Joe Dallas var tidligere praktiserende homofil i mange år før han ble kristen. Han har skrevet en god og lettlest bok: Her. Du kan også finne mange korte videoer om homofili under videoer øverst. Du finner et veldig bra hefte med mye god informasjon om dette på norsk: Her.


- Robert Gagnon har også noen videoer på youtube: Her.

No comments:

Post a Comment