Tuesday, 12 May 2015

Gjorde Joseph Smith mer for kirken enn Jesus Kristus?

Joseph Smith var grunnleggeren av den Mormonske religionen. Han er kjent for å ha mange koner (33-48 avhengig av hvilken dokumentasjon en bruker) og for å legge grunnlaget som mormonere bygget religionen sin på. Det skal sies at den mormonske religionen som Joseph Smith grunnla er heldigvis annerledes enn hva mormonere følger i dag. I motsetning til Jesus så sa Joseph Smith ikke at han var en Gud men en profet. En profet som hadde en enorm selvtillit. Han påsto selv at gjorde mer for kirken en både Paulus, Johannes, Peter og Jesus:

History of the Church, vol. 6, p. 408-409

Address of the Prophet--His Testimony Against the Dissenters at Nauvoo. 
Joseph Smith boasted he did more than Jesus
to keep a church together.
History of the Church, Vol. 6, pp. 408-409

     Address of the Prophet--His Testimony Against the Dissenters at Nauvoo.

God is in the still small voice. In all these affidavits, indictments, it is all of the devil--all corruption. Come on! ye prosecutors! ye false swearers! All hell, boil over! Ye burning mountains, roll down your lava! for I will come out on the top at last. I have more to boast of than ever any man had. I am the only man that has ever been able to keep a whole church together since the days 
page 409
of Adam. A large majority of the whole have stood by me. Neither Paul, John, Peter, nor Jesus ever did it. I boast that no man ever did such a work as I. The followers of Jesus ran away from Him; but the Latter-day Saints never ran away from me yet. You know my daily walk and conversation. I am in the bosom of a virtuous and good people. How I do love to hear the wolves howl! When they can get rid of me, the devil will also go. For the last three years I have a record of all my acts and proceedings, for I have kept several good, faithful, and efficient clerks in constant employ: they have accompanied me everywhere, and carefully kept my history, and they have written down what I have done, where I have been, and what I have said; therefore my enemies cannot charge me with any day, time, or place, but what I have written testimony to prove my actions; and my enemies cannot prove anything against me.They have got wonderful things in the land of Ham. I think the grand jury have strained at a gnat and swallowed the camel. (Carm.org: Her)

Det interessante er at mormonere kaller seg kristne. Å være kristen er en som er en etterfølger av Jesus. Dette vil så i prøve å imitere Jesus hans liv og lære. Interessant nok så er ydmykhet en av de aller viktigste dydene til en som er kristen. Paulus ber andre imitere han slik som han imiterer Jesus (1 Kor 11:1. Paulus sier også at han er den største av alle syndere (1 Tim 1:15). Å påstå at en gjorde mer for kirken enn Jesus er en veldig problematisk påstand. Påstanden hadde vært like problematisk om den hadde vært fra Paulus. Heldigvis så peker Paulus på Kristus og ikke på hva han selv presterte. En bør stille kritiske spørsmål til en som mente han gjorde mer for kirken enn Jesus.

Galatarbrevet 1 
 6 Det undrer meg at dere så raskt vender dere bort fra ham som har kalt dere ved Kristi nåde, og til et annet evangelium,  7 men det finnes ikke noe annet, det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium.  8 Men om vi selv, ja, om en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi forkynte dere, forbannet være han!  9 Vi har sagt det før, og jeg gjentar det nå: Hvis noen forkynner dere et annet evangelium enn det dere har mottatt, forbannet være han! 
Det var nettopp en engel som kom til Joseph Smith for å forkynne et helt annet evangelium. Paulus gav oss en advarsel som det kan være verdt å følge. Etter selv å ha studert den mormonske religionen så er det svært tydelig for min del at dette er et helt annen evangelium enn hva Jesus forkynte. Min anbefaling er å ta Paulus ord på alvor. Evangeliet i det Nye Testamentet er det eneste vi trenger.


Ressurser:


Du kan finne sitatet fra History of the Church, Volume 6 side 408-49: Her. Sitatet er tatt fra volumet som den mormonske kirken selv har publisert. Tidligere mormonsk professor Lynn Wilder har skrevet to gode bøker: Unveiling Grace, 7 Reasons why i Left Mormonism. Shawn McCraney var mormoner i 40 år og driver eget program der han snakker om den mormonske religionen: Her. Han har også skrevet et leksikon om religionen: Her. Kingdom of the cults er en annen god ressurs: Her. Carm.org har veldig mye god info. Anbefales sterkt: HerNo comments:

Post a Comment