Saturday, 9 May 2015

Det Ideologiske Grunnlaget for Nazismen og Fascismen

Det finnes svært mye feilaktig informasjon om Fascismen og Nazismen. Disse politiske ideologiene blir ofte kalt høyreekstreme. I mer ekstreme tilfeller blir det også koblet med Kristendommen. Dette er omtrent så feilaktig som det kan bli. Målet med dette innlegget er å forklare noe av det ideologiske grunnlaget for Fascismen og Nazismen.


Per M. Aadnanes er professor i livssyn. Hans bok om livssyn blir brukt på høyskoler i Norge. Aadnanes kategoriserer tre greiner med livssyn. Kristendom, sekulære livssyn og panteistiske livssyn. Nazismen og Fascismen er kategorisert under sekulære livssyn. Aadnanes tittel på Fascisme og Nazisme er, “Naturalisme i full utfalding?”. Aadnanes mener Fascismen og Nazismen (egentlig nasjonalsosialisme) har så mange fellesdrag at en kan behandle det under ett. Fascismen er en ideologi som motiverer til politisk innsats. Fascismen er anti-intellektuell og krever handling. Fascismen smelter sammen de heroiske, romantiske og halvmytiske. En taler gjerne om nasjonen, folket, rasen som mystiske storleikar. 

Fascismen er likevel ifølge Aadnanes nærmest det naturalistiske perspektivet. Hyllingen av krig og skillet mellom ulike raser og nasjonaliteter står i gjeld til forenklede darwinistiske synsmåter. Fascismen har derimot ikke tatt noe fra Humanismen. Nasjonalisme, raseteorier og autoritære holdnigner er tre nøkkelord. Nasjonalismen i tysk nazisme har sine røtter fra Napoleonskrigene. Det var et opprør mot Napoleons internasjonale system og den franske opplysningsfilosofien. Den italienske fascismen var sterkt preget av nasjonalistiske og imperialistiske holdninger. Mussolini fikk noe av sin inspirasjon fra renessanseforfatteren Machiavellis bok Fyrsten. Du finner informasjon om Machiavelli: Her

Den tyske nazismen fant god støtte for mange av sine tanker hos den kjente ateistiske filosofen Nietzsche. Det skal sies at Hitler fikk overlevert en forvrengt versjon av Nietzsches budskap gjennom Nietzsches søster. Nietzsche er kjent for å si at Gud er død. Han spådde at døden til Gud gjorde at vi mangler objektiv moral. Dette ville føre til at det neste århundret ble blodigste i historien ifølge Nietzsche (han døde i år 1900). Nietzsche hatet Kristendommen og mente den feiret svakhet isteden for styrke.

Aadnanes mener at fascismen på flere områder nytter seg av argument og resonnement av naturalistisk type. Fascismen innholder sterke naturalistiske drag. Dette betyr likevel ikke at alle resonnment innenfor naturalismen med logisk konsekvens ender opp med Hitlers utryddingsleirer. I motsetninger til Fascismen så har naturalismen en langt mer rasjonell tradisjon. Det er likevel tydelig at viktige livssynsspørsmål i Fascismen får næring fra ekstrem naturalistisk tankegang.

Fascismen og Nazismen var også preget av vanskelige økonomiske forhold og det er dermed ingen lett oppgave å forklare godt hvorfor den vokste frem når og slik den gjorde. Det er uansett tydelig at naturalisme ikke nødvendigvis trenger å lede til Facisme og Nazisme. Derimot er det krystallklart at dette faktisk er sekulære ideologier som vokste utav en tid der Kristendommen hadde liten betydning. Verdigrunnlaget til Fascismen og Nazismen er i direkte konflikt med den kristne moralen og det kristne menneskesynet.


Viktor Frankl, a survivor of Holocaust says: The gas chambers of Auswitz were the ultimate consequence of the theory that man is nothing but the product of heredity and environment, or as the Nazis liked to say, 'Of blood and Soil'. I'm absolutely convinced that the gas chambers of Auswitz Treblinka, and Maidanek were ultimately prepared not in some ministry or other of Berlin, but rather at the desk and in the lecture halls of nihilistic scientists and philosophers.Ressurser: Jeg brukte Per M. Aadnanes sin bok, “Livssyn”. Du kan finne det meste under sekulære perspektiv, Fascisme og Nazisme. Jeg har også skrevet flere relevante innlegg som behandler dette mer grundig: Når en nasjon glemmer Gud, det er farlig å ha rett når staten tar feil.

No comments:

Post a Comment