Thursday, 16 April 2015

Tre syn og seks eksperter om skapelsen, evolusjon og jordens alder

Å være kreasjonist er å være overbevist om at Gud har skapt verden gjennom den Bibelske beskrivelsen av skapelsen. En kreasjonist er overbevist om at dette er en bedre forklaring enn tilfeldige prosesser som har har formet livet uten å bli guidet av Gud.

Det finnes tre typer kreasjonister. Ung jord kreasjonister, gammel jords kreasjonister og teistiske evolusjonister. For å si det enkelt. Ung jordskreasjonistene mener jorden er 10 000 år eller yngre, Gud skapte Adam og Eva direkte som er fedrene til alle mennesker på jorden. Makroevolusjon (fra dyr til menneske) skjedde aldri. Gammel jord kreasjonistene mener jorden er gammel. Det finnes millioner av i år mellom hver av skapelsesdagene i 1 Mosebok kap 1 og Gud skapte Adam og Eva direkte. Teistiske evolusjonister derimot mener jorden er gammel, Gud skapte Adam og Eva gjennom evolusjon fra mindre utviklede forfedre. En annen versjon av teistisk evolusjon separerer evolusjonen av dyr med direkte skapelse av Adam og Eva. Begge skjedde altså parallelt.

Alle seks personene nedenfor har flere ting til felles. De er alle sterkt overbevist om at Gud har skapt vår verden og at han åpenbart seg i Jesus Kristus. De tror alle på Bibelens autoritet og tar sin overbevisning på alvor. De er også verdenskjente og topp fagfolk innenfor sine felt. De har alle også en naturvitenskaplig bakgrunn. De er derimot delte om hvordan Gud skapte verden. Om jorden er gammel, ung eller om Gud skapte gjennom evolusjon eller direkte. Av dette kan vi lære at en kan ende opp med enhvert av de tre synene. Fakta er like for alle. Hvordan en tolker disse fakta er derimot en helt annen sak. Blant kristne er det rom for uenighet om skapelsen. Dette gjelder tydeligvis også hos kristne naturvitere som er på toppen i sine felt. Det er viktig å vite hvordan Gud har skapt. Det som derimot er enda viktigere er at Gud har skapt. Her kan alle troende være enige.


 Dr. Ben Carson er nevrokirug. Han er kjent for å være den første kirugen som lykkes i å dele siamesiske tvillinger. Han var pediatrisk nevrokirug ved John Hopkins Hospital. I 2001 ble Carson kåret av CNN og Time Magazine som en av de 20 fremste leger og og vitenskapsmenn. Samme året ble han valgt av Library of Congress som en av 89 levende legender. Carson er blitt tildelt mer enn 60 æresdoktorater. Ben Carson er en av verdens beste innenfor sitt felt.


Ben Carson er også ungjordskreasjonist. Han er overbevist om Gud skapte jorden på mindre enn 10 000 år. Adam og Eva er skapt direkte og makro evolusjon skjedde aldri mener Ben Carson. (Artikkel om Carson: Her).

Dr. Raymond Damadian var er oppfinneren av MRI Scanneren. Han ble kåret til Knights of Vartan 2003 "Man of the Year". Han mottok National Medal of Technology i 1988. og ble i 1989 listet på National Inventors Hall of Fame.
En kontroversiell avgjørelse gjorde at han ikke vant nobelprisen.

Damadian er i likhet med Ben Carson også ungjordskreasjonist. Noe han står sterkt på i sin video: Her.

Dr. John Lennox er professor i matematikk på Oxford University i England. Han er Fellow i matematikk og vitenskapsfilosofi. Han er også adjunkt foreleser på Wycliffe Hall, Oxford University. Han har skrevet flere bøker om vitenskap og deltar i debatter spesielt knyttet til vitenskapen og Gud. John Lennox er gammel jord kreasjonist: Her.


Dr. Hugh Ross er astrofysiker. Han har doktorgrad fra University of Toronto og Bachelor i fysikk fra University of British Columbia. Hugh Ross er kanskje aller mest kjent for sitt arbeid for å fremme gammel jord kreasjonisme. Hugh Ross har vært er en populær formidler  og en dyktig fagmann. Ross har skrevet mange bøker om vitenskap og tro. Mer om hans arbeid på hans webside: Her.


Dr. Francis Collins var leder for The Human Genome Project. Han er genetiker og lege. Collins mottok Biotechnology Heritage Award med J. Craig Venter i 2001. Han mottok også William Allan Award fra American Society of Human Genetics i 2005. Collins er en verdenskjent forsker som også har skrevet flere bøker om vitenskap, medisin og sin kristne tro. Collins webside: Her

Collins er teistisk evolusjonist.

Dr. Alister McGrath er teolog, prest, intellektuell historiker og naturviter. Han har tre doktorgrader og har skrevet mange bøker. Han er kjent for sitt arbeid innenfor religion og vitenskap. Han er for tiden professor i vitenskap og religion på Faculty of Theology and Religion på University of Oxford. Han har også undervist på Kings College og Cambridge. Hans bakgrunn som naturviter er i molekylær biofysikk. McGrath er godt kjent over hele verden for sitt arbeid innen akademia. McGrath sin webside: Her

McGrath er teistisk evolusjonist.Ressurser: Gammel jord: Her. Teistisk evolusjon: Her. Ung Jord: Her

No comments:

Post a comment