Sunday, 12 April 2015

Fem Gode Argumenter for Guds Eksistens

Finnes det gode grunner for å tro på Gud? Filosofen og teologen William Lane Craig viser til fem gudeargumenter for Guds eksistens. Disse presenterer han over hele verden i leksjoner og debatter på flere av verdens beste universiteter. William Lane Craig har skrevet over 30 bøker og er research professor i filosofi på Talboot School of Theology. Craig er en betydelig filosof internasjonalt og kanskje aller mest kjent for sine fem argumenter for Guds eksistens:

1. Kosmologisk argument: Alt som begynner å eksistere har en bakenforliggende årsak. Universet begynte å eksistere. Derfor har universet en bakenforliggende årsak. Argumentet underbygges med Big Bang teorien, samt en drøfting av filosofiske og matematiske teorier om uendelighet. Argumentets hensikt er å gi gode grunner for troen på Gud som personlig årsak til universet. En kort video: Her. En grundig gjennomgang av dette argumentet finner du på denne norske websiden: Her

2. Teleologisk argument: Faktumet at universet opprinnelig var fininnstilt for liv har sin grunn i fysisk nødvendighet, tilfeldighet eller design. Dette faktum har ikke sin grunn i verken fysisk nødvendighet eller tilfeldighet. Det har derfor sin grunn i design. Craig viser til en rekke data for å støtte dette. Hensikten med argumentet er å gi gode grunner for troen på Gud som personlig designer. Kort video: Her. Denne norske websiden behandler dette argumentet grundig: Her

3. Moralsk argument: Dersom Gud ikke finnes, finnes det ikke noen objektive moralske verdier. Objektive moralske verdier finnes. Altså finnes Gud. Craig underbygger dette med henvisning til ulike filosofer i tillegg til vår felles moralske erfaring. Hensikten med dette argumentet er å gi gode grunner for å tro på Gud som personlig moralsk lovgiver. Kort video: Her. Denne norske websiden behandler dette argumentet mer grundig: Her

4. Historisk argument: Det finnes fire etablerte historiske fakta vedrørende skjebnen til Jesus fra Nasaret: Den ærefulle begravelsen ved Josef fra Arimatea, oppdagelsen av den tomme graven, Jesu viste seg for disiplene etter sin død og disiplenes tro på Jesu oppstandelse. Hypotesen 'Gud reiste opp Jesus fra de døde ' er den beste forklaringen av disse fakta. Denne hypotesen medfører at Gud må finnes. Derfor finnes Gud. Det som er hensikten med dette argumnetet er å gi gode grunner for troen på at Gud har åpenbart seg på en unik måte i Jesu liv, død og oppstandelse. Denne norske websiden behandler dette argumentet mer grundig: Her.

5. Personlig argument: Det femte argumentet er kristnes erfaring av Gud som er meningsfull og legitim. Den Hellige Ånds indre vidnesbyrd bekrefter sannheten i den kristnes personlige tro på Gud, selv i møte med innvendinger fra sekulære og andre religiøse livssyn. Denne norske websiden behandler dette argumentet mer grundig: Her.
Anbefalte ressurser: Websiden meningenmedlivet (Her) tar for seg alle disse argumentene på norsk. En veldig grundig gjennomgang med videoer tilgjengelig.

Craigs hjemmeside er en veldig god ressurs som tar for seg alt på engelsk. Craig svarer også på mange ulike spørsmål: Her

Bøker: Reasonable Faith er kanskje den boken Craig er mest kjent for. Den er pensum bok på universitet for de som tar emner innenfor apologetikk. Denne boken er svært grundig og behandler alle argumentene og mange flere.

On Guard er en enklere versjon av Reasonable Faith. Denne kommer også med studie guide. Den har mye av det samme som Reasonablefaith men skrevet mer for lek enn for lærd. Begge bøkene er svært gode.

Lars Dahle har skrevet en god artikkel om Craig: Her

3 comments:

  1. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  2. Hyggelig å høre fra deg Ruben. Takk for det. Det er bare et hobby prosjekt med strøtanker. Men jeg er glad den kan være til hjelp.

    ReplyDelete